Stickers - VX Company

Blogs

Cookies, tokens and session lifetime with Identity Server

When dealing with OpenID Connect (OIDC) and OAuth authentication in a modern .NET application, Identity Server is ofted used as the identity provider. In this post, I’ll work through a common, but quite specific scenario: configuring the lifetime of a client session. In this case, the user of an ASP.NET MVC Client must be logged out of the session after 15 minutes of inactivity. In such a setup, there are a lot of places where you can configure time-outs, lifetimes, expirations etc. So which ones are relevant for the client session and which ones are not? Let’s find out.

Lees meer

Developing Java on Azure

Part 2! In a previous post, I discussed the options for running Java workloads on Azure. Now it is time to discover some of the choices Azure offers to our software engineers!

Lees meer

Van Baarn naar Tokio: Omgaan met tegenslag

Op weg naar Tokio sponsoren we Marjolein Buis. In haar vierde blog schrijft ze over omgaan met tegenslag. Praktische tegenvallers in haar dagelijkse opereren en fysieke tegenvallers waardoor zij haar trainingsschema’s niet kan volgen vanwege blessures. Michel Flens (CEO VX Company): “Bij het lezen van haar blog komt bij mij op: ‘shit happens’, er het beste van maken, vindingrijk zijn, hulp zoeken, ‘wat kan ik WEL doen?’. Onverwachte (en ook verwachte …) tegenvallers zijn niet te vermijden. In de VX-context bijvoorbeeld een opdracht die niet doorgaat, een veel langer dan verwacht durende screening, een project waarin het niet gaat zoals je wilt en moet stoppen, ziek worden en even uitgeschakeld zijn of niet van huis kunnenMarjolein’s houding ‘wat kan ik WEL doen?’ spreekt mij erg aan. Het glas halfvol zien in plaats van half leeg.”

Lees meer

Solve problems in the right domain

(but don’t try to solve all of them)
IT development projects can suffer from problems that are addressed within the wrong domain. I’ve encountered many projects where a development team implemented requirements that in the end did not add any business value, purely because they tried to automate a business process that was far from stable. Sounds familiar?

Lees meer

Running Java on Azure

Azure is Microsofts cloud platform. It is the home of Service Apps, Logic Apps, cloud storage, Kubernetes Service and provides the foundation for VSTS (now Azure DevOps), Office 365 and loads of other services and tools.

Lees meer

Retro-computing: VAXcluster on a HAT

Of course, the recent annoucement of the ClusterHAT on the Raspberry Pi website caught my attention. I grew up with (VAX-)clusters, so I definitely needed to explore this. I already operate a VAXcluster on a collection of Raspberries, described here and in previous blogs.

Lees meer

Tussen twee opdrachten

Vanaf halverwege juli heb ik mijn testopdracht bij Vialis overgedragen aan mijn collega en zit ik tussen twee opdrachten. Na een tijd bij een klant te hebben gezeten begin je te voelen dat het tijd is voor iets anders en maak je plaats voor een collega. Dat hoort bij het werk. En wat doe je dan? Je volgt wat cursussen, past je CV waar nodig aan en gaat op gesprek bij potentiële nieuwe opdrachtgevers.

Lees meer

The Winner Takes It All from A3Ba

This article is about sorting and min-max aggregations on character data. When sorting matters, you end your query with an order by. You might think that if you’re sorting on character data, the first value listed would equal the aggregated minimum, and the last value listed would equal the aggregated maximum.

Lees meer

Back your Angular App with Azure identity services

identity
Azure AD B2C stands for Active Directory Business to Consumers. It offers a cloud identity service allowing you to connect to any customer in a standarized manner, while maintaining your corporate style or custom brand.

Lees meer

Van Baarn naar Tokio: Een sterk team om je heen verzamelen

Door Carmen In Sponsoring

Sponsorship rolstoeltennisster Marjolein Buis
Wij sponsoren Marjolein nu een paar maanden en we hebben aan haar gevraagd om een blog te schrijven over hoe zij een sterk team om zich heen verzamelt. Marjolein is volledig gefocust op haar eigen individuele ontwikkeling en presteren als topsporter. “Haar verhaal vind ik interessant om te vertalen naar de rol van het team bij VX Company rondom de IT-professional. Onze IT-professionals zijn sterk op hun eigen ontwikkeling en prestaties gericht en VX Company wil daar de optimale begeleiding bij leveren.” – Michel Flens, CEO VX Company.

Lees meer

Bitbucket Pipelines for your Angular 6 apps

3
The default build definition from the Bitbucket pipelines uses one of the official Node.js Docker images on Docker Hub. If you are building Angular apps with the CLI, these images will not work for you. We need a little bit more than the node.js 6.9.4 (at the time of this writing), so let’s make a small list:

Lees meer

AVG voor ontwikkelaars

Hoe om te gaan met de AVG in ontwikkelteams?

Bij het verzamelen, opslaan en beheren van persoonlijke gegevens komt tegenwoordig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om de hoek kijken. Deze verordening is sinds 25 mei 2018 van kracht en dat betekent dat vanaf dat moment in de hele Europese Unie (EU) vergelijkbare privacywetgeving geldt.

Lees meer