Stickers - VX Company

Blogs

Blockchain consensus mechanismen

In mijn vorige blogs heb ik geschreven over blockchain in het algemeen, smart contracts en hoe deze zijn te maken. Waar ik tot nu toe weinig aandacht aan heb geschonken, is hoe blockchains zonder centrale partij überhaupt tot overeenstemming (consensus) kunnen komen.

Lees meer

How to build a Smart contract

In mijn vorige blogs heb ik beschreven wat de voordelen van blockchain zijn en de rol van smart contracts. Met blockchain technologie krijgen we de mogelijkheid de uit te voeren afspraken in contracten vast te leggen in code, waardoor deze te allen tijde wordt uitgevoerd conform de vastgelegde condities. Denk bijvoorbeeld aan een uitkering van een verzekering of de overdracht van vastgoed. Naast transacties kunnen blockchain en smart contracts ook gebruikt worden als truth machine voor bijv. de onderhoudshistorie van gebouwen of voertuigen. In deze blog beschrijf ik hoe een eenvoudig smart contract gemaakt kan worden op de Ethereum blockchain.

Lees meer

Smart contracts en Dapps: het einde van de middle man?

In mijn vorige blog heb ik uitvoerig stilgestaan bij de mogelijkheden en voordelen van blockchain. In deze blog ga ik in op smart contracts die nog veel meer veranderingen teweeg kunnen gaan brengen dan de meest bekende blockchain: Bitcoin. Maar wat zijn smart contracts en Decentralized apps?

Lees meer

Blockchain, what’s all the fuss about?!

In de weekendbijlage van een gemiddelde krant staat bijna wekelijks een artikel over bitcoin en blockchain. Vooral door de flinke waardestijging van de bitcoin, de digitale munt die sinds 2009 bestaat. Inmiddels meer dan €3500 waard, ruim drie keer zo hoog als op 1 januari 2017. Maar achter de bitcoin schuilt technologie genaamd blockchain. En hierin zit pas echt de vernieuwing. Een introductie op bitcoin en blockchain.

Lees meer

Onderhoudbaarheid tip 6: Overdraagbaarheid

De afgelopen weken heb ik stil gestaan bij het belang van onderhoudbaarheid van maatwerk applicaties, hoe een Agile ontwikkelaanpak hieraan bijdraagt, hoe de mate van onderhoudbaarheid kan worden gemeten en hoe deze opgebouwde technical debt met refactoring kan worden aangepakt. Vorige week stond ik stil bij de rol van testen en geautomatiseerd testen in het bijzonder en het automatiseren van de infrastructuur. In dit afsluitende stuk aandacht voor overdraagbaarheid.

Lees meer

Onderhoudbaarheid tip 5: Automatiseer de infrastructuur

De afgelopen weken heb ik stil gestaan bij het belang van onderhoudbaarheid van maatwerk applicaties, hoe een Agile ontwikkelaanpak hieraan bijdraagt, hoe de mate van onderhoudbaarheid kan worden gemeten en hoe deze opgebouwde technical debt met refactoring kan worden aangepakt. Vorige week stond ik stil bij de rol van testen en geautomatiseerd testen in het bijzonder. In dit deel aandacht voor de onderliggende infrastructuur.

Lees meer

Onderhoudbaarheid tip 3: refactor met korte termijn doelen

De afgelopen weken heb ik stilgestaan bij het belang van onderhoudbaarheid van maatwerk applicaties, hoe een Agile ontwikkelaanpak hieraan bijdraagt en hoe de mate van onderhoudbaarheid kan worden <a class=”clr–prim” href=”https://vxcompany.com/2016/08/12/onderhoudbaarheid-tip-2-maak-analyseerbaarheid-en-complexiteit-zichtbaar/. In dit deel ga ik in op refactoring, het verminderen van de opgebouwde technical debt.

Lees meer

Onderhoudbaarheid tip 2: maak analyseerbaarheid en complexiteit zichtbaar

Dit is deel drie over het belang van onderhoudbaarheid van applicaties. In het eerste deel hebben we stilgestaan bij het belang van onderhoudbaarheid van applicaties. Hoe onderhoudbaarheid wordt omschreven en hoe technical debt de onderhoudhaarheid negatief beïnvloedt. Vorig week is het belang van een Agile ontwikkelaanpak de revue gepasseerd. In dit deel sta ik stil bij het kunnen inschatten van de hoeveelheid technical debt.

Lees meer

Onderhoudbaarheid van applicaties: een onderschatte kostenpost. Zeven tips

Nog steeds worden de kosten van het onderhoud van maatwerk applicaties en het belang van onderhoudbaarheid onderschat. Uit vele onderzoeken, onder andere van Gartner, blijkt dat de onderhouds- en beheerkosten van maatwerk software de bouwkosten ruimschoots overtreffen tijdens de lifecycle van de applicatie. De onderhoudsfase is veelal de langste fase in de levensduur van een applicatie, soms zelfs langer dan de technologielevensduur. Om de Total Costs of Ownership (TCO) te verlagen, is de mate van onderhoudbaarheid zeer bepalend. In deze reeks een zevental tips die de onderhoudbaarheid verhogen.

Lees meer

In 7 stappen naar onderscheidend vermogen door uw bedrijfsapplicatie

Een goede bedrijfsapplicatie kan uw organisatie onderscheidend maken. Veel bedrijven zoeken naar Unique Selling Points (USP’s) om vanuit sales en marketing de propositie aan de voorkant mooi te maken. Maar heeft u wel eens nagedacht wat uw bedrijfsapplicatie kan bijdragen aan de snelheid, first-time-right en communicatie van uw organisatie? Of wat zo’n applicatie zelfs kan bijdragen aan uw core business? We hebben voor veel uiteenlopende organisaties applicaties mogen bouwen, welke uiteenlopen van primaire businessapplicaties voor online spelers tot het aansturen van bruggen voor provincies. Daarbij is de vraag altijd: kiezen we voor een bestaande applicatie of laten we zelf iets bouwen? In dit blog staat een concreet stappenplan om deze keuze en alle stappen erna succesvol te zetten en ervoor te zorgen dat uw applicatie het allerbeste aansluit bij uw organisatiedoelstellingen.

Lees meer