terug naar overzicht
logo vx, vx company

VX Company

+31 35 539 09 09


03/06/16

Gemeenten Breda, Eindhoven en Tilburg en VX Company Forensic Analytics lanceren innovatieve aanpak adresfraude

De gemeenten Breda, Eindhoven en Tilburg hebben samen met VX Company Forensic Analytics en Indicia een snelle digitale toets ontwikkeld om adresfraude te voorkomen: Smart@Data: Adressen op Orde. Burgemeester Peter Noordanus van gemeente Tilburg presenteerde op 2 juni de resultaten: “Deze toets voorkomt fraude met uitkeringen. Dat is noodzakelijk want onterechte uitkeringen kosten de overheid veel geld en leveren ergernis op in de samenleving.”

Kernwoord: controle

Breda, Eindhoven en Tilburg zetten sinds dit jaar moderne technologie in voor een actuele en betrouwbare basisregistratie. Controle is daarbij het kernwoord. De drie Brabantse gemeenten controleren de gegevens als iemand zich komt inschrijven of verhuist. Daarbij maken ze gebruik van de bij de gemeente bekende gegevens over het betreffende adres en de personen die daar zijn/worden ingeschreven. Dat is op zich niet nieuw. In de tijd dat veel mensen nog bij de balie kwamen om een inschrijving of verhuizing door te geven, vroeg de baliemedewerker bij twijfel ook door.rnrnNu worden inschrijvingen en verhuizingen vaak digitaal doorgegeven, en is dat menselijk contact niet meer bij alle inschrijvingen aanwezig. De drie gemeenten leggen via het systeem ‘Smart@Data: Adressen op Orde’ de gegevens op het webformulier naast andere bekende gegevens. Proactief en geautomatiseerd, en dat is wél nieuw. Zo is direct duidelijk of er iets opvallends is aan de inschrijving of verhuizing. De medewerker van de gemeente bepaalt vervolgens of er aanleiding is voor nader onderzoek. Pas als alles blijkt te kloppen, schrijft de gemeente iemand in op het nieuwe adres. Zo wordt de kwaliteit van de gegevens in de basisregistratie personen verbeterd.

Resultaten Smart@Data: Adressen op Orde

De gemeenten zijn in januari 2016 gestart met Smart@Data: Adressen op Orde. En de resultaten zijn zeer positief. Burgemeester Peter Noordanus presenteerde op 2 juni de resultaten: “Deze toets voorkomt fraude met uitkeringen. Van de 22 dossiers waarvan het vermoeden bestond dat er sprake was van fraude, blijkt er in negen gevallen daadwerkelijk sprake te zijn van fraude. We verwachten jaarlijks tegen de 70 gevallen van fraude op te sporen en daarmee een bedrag van bijna 1 miljoen euro aan fraude te kunnen voorkomen. Dat is noodzakelijk, want onterechte uitkeringen kosten de overheid en samenleving veel geld.”

Ontstaan Smart@Data: Adressen op Orde

Smart@Data: Adressen op Orde is ontstaan door een samenwerking van gemeente Breda, gemeente Eindhoven, gemeente Tilburg, VX Company Forensic Analytics, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), Indicia, Politie Nederland en Fontys.rnrnDeze partijen wonnen gezamenlijk het DITSS Veiligheidsatelier 2014, waarin het thema ‘Innovatie voor een veiliger Brabant’ centraal stond. Bedrijven, overheid en kennisinstellingen werden uitgedaagd om samen een oplossing te bedenken voor het vraagstuk ‘Hoe kun je als gemeente persoonsgegevens zodanig beheren dat misbruik en vergissingen zo veel mogelijk worden voorkomen?’ Smart@Data: Adressen op Orde kwam als winnaar uit de bus. Het pilot project bij de gemeenten Breda, Eindhoven en Tilburg heeft zeer succesvolle resultaten opgeleverd.rnu003cfigure class=u0022clearfixu0022u003eu003c/figureu003e

forensic-analytics

Delen