terug naar overzicht

27/05/16

Nieuws nieuws

Werken bij VX Company
logo vx, vx company

VX Company

+31 35 539 09 09


27/05/16

VX Company investeert in medewerkers met uniek talentontwikkelingsprogramma

De mensen binnen VX Company zijn de motor van het bedrijf. Als zij goed en met plezier hun werk doen, dan straalt dat uit naar de opdrachtgevers. Daarom is VX Company gestart met het unieke talentontwikkelingsprogramma TalentLab voor haar IT-professionals: een programma waarin een groep talenten versneld naar een hoger niveau gebracht wordt. Dit programma richt zich op het ontwikkelen van talenten, in plaats van het ontwikkelen van dingen die je minder goed kunt.

“Met TalentLab ontwikkelen onze IT-professionals talenten en krachten waarvan zij op voorhand niet wisten dat zij die hadden. Waarom investeren wij in onze mensen? Omdat wij ze vertrouwen. Zij zijn de toekomst van ons bedrijf.”

Investering in persoonlijke kracht en talenten

Het VX TalentLab is een talentontwikkelingsprogramma dat een groep talenten binnen VX Company versneld naar een hoger niveau brengt. Gedurende negen maanden worden IT-professionals door middel van bijeenkomsten, individuele coaching en vaardigheidstrainingen klaargestoomd tot professionals die een brede consultancyrol kunnen vervullen. Het VX TalentLab wordt een jaarlijks terugkerend fenomeen waar steeds andere groepen VX’ers aan deelnemen.rnrnIn het TalentLab traject gaat het expliciet om het ontwikkelen van talenten. Het is dus geen verbetertraject, maar een investering in het ontwikkelen van datgene waar de deelnemer zijn kracht ligt en waar hij of zij energie uit haalt. Deelnemers ontwikkelen zich daarmee niet naar een ‘standaard’ profiel, maar naar een eigen talentenprofiel.rnrnKenmerkend aan het TalentLab is dat IT-professionals zich ‘on the job’ ontwikkelen. Een ‘innovatie job’ wel te verstaan. In kleine teams met daarin collega’s vanuit verschillende IT-vakgebieden en dus met verschillende invalshoeken gaan zij negen maanden aan de slag. Samen ontwikkelen zij nieuwe, innovatieve ideeën. Ideeën die wellicht leiden tot nieuwe proposities binnen VX Company. Aan het eind van het traject presenteren zij deze innovaties aan de directie van VX Company en aan een selecte groep klanten.

Begeleiding door gecertificeerde coaches

Gedurende negen maanden worden de IT-professionals zowel individueel en als groep begeleid door ervaren en gecertificeerde coaches. Professionele begeleiding is dus binnen handbereik. Diverse manieren van contact zijn mogelijk: face-to-face, via e-mail, tijdens workshops en via de e-coaching app ‘Coachfriend’.

Mushrooms en ontwikkeling

Gekscherend spreken we binnen VX Company over de ‘mushroom’ als metafoor voor de ontwikkeling van onze IT-professionals. De diepgaande technische kennis van professionals vormt de onderkant van de mushroom. Of het nu gaat om het programmeren in Java of .NET, het testen van een applicatie, het begeleiden van een transitie naar een Agile omgeving of als consultant een implementatietraject begeleiden.rnrnWanneer IT-professionals zich meer technologieën eigen maken en bijvoorbeeld kennis hebben van én CSS, én Angular, én Hibernate, of van én .NET, én SharePoint, dan spreken we van een brede, technologische integratie. Professionals zitten dan in de steel van de mushroom en kunnen vakgebieden met elkaar combineren.rnrnTot slot heb je IT-professionals die in de hoed van de mushroom zitten. Zij hebben – naast de technologische kennis van meerdere vakgebieden – uitmuntende persoonlijke en professionele vaardigheden, waarmee zij het verschil maken bij onze opdrachtgevers. Het talentontwikkelingsprogramma van VX Company richt zich op de hoed van de mushroom.

Experimenteren met talent in TalentLab

Met het TalentLab creëert VX Company een inspirerende omgeving waarin talenten ongestoord kunnen experimenteren in innovatieve projecten die bij voorkeur een maatje te groot zijn. Het talentontwikkelingsprogramma van VX Company is in mei 2016 van start gegaan en eindigt in januari 2017.

“Je wordt alleen maar goed door dingen te doen. Door op je neus te vallen en weer door te gaan. Jammer genoeg leer je niet van zaken die goed gaan, maar leer je alleen van situaties die faliekant misgingen. No guts, no glory. Je komt alleen verder in je carrière en in je ontwikkeling als je durft te innoveren.”

Delen