Banner - VX Company

De reclassering heeft nu beter zicht op voortgang werkstraf

De reclassering werkt vanaf nu met een werkstrafprojectenportaal dat door VX Company is ontwikkeld en wordt beheerd. Hierdoor heeft de reclassering nu beter inzicht in de voortgang van de werkstaf van de gestrafte. Daarnaast zijn de persoonsgegevens beter beschermd en werkt de reclassering efficiënter.

Het reclasseringswerk in Nederland wordt uitgevoerd door drie reclasseringsorganisaties (3RO): Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering. De reclassering werkt aan een veiligere samenleving. Samen met justitie, politie, gevangeniswezen en gemeenten zet de reclassering in op het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive. Dat gebeurt door advies uit te brengen aan de rechter, toezicht te houden op daders en verdachten en toe te zien op een goede en snelle uitvoering van werkstraffen.

Casus

De begeleider op het werkstrafproject registreert de uren van werkgestraften op een fysieke, hard copy urenlijst. Deze urenlijst wordt na afronding van de werkstraf naar de reclassering gestuurd. Hierdoor beschikt de reclassering niet altijd over een real time overzicht van de gewerkte en nog te werken uren.

Het verwerken van de poststukken en het handmatig verwerken en optellen van de urenlijsten kost veel tijd. Door de urenadministratie direct digitaal te doen wordt er efficiënter gewerkt.

De reclassering is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van werkgestraften. Om het risico op datalekken te voorkomen, wil de reclassering het overbodig maken om fysieke urenlijsten (die per post aan de reclassering verzonden moeten worden) op de externe werkstrafprojecten te hebben.

De vraag van de reclassering is kortweg het ontwikkelen en beheren van een Werkstrafprojectenportaal t.b.v.:

  • Beter zicht op de voortgang van de werkstraf
  • Betere bescherming van persoonsgegevens
  • Efficiënter werken

De reclassering begeleidt jaarlijks zo’n 30.000 werkstraffen

“Met VX Company hebben we een professionele partner in huis gehaald voor onze portaalomgeving. Het werkstrafportaal is een mooi voorbeeld van een kwalitatief goede- en technisch strak opgeleverde toepassing”

Monique Heetebrij, Hoofd Bureau IRIS

Ontwikkeling werkstrafprojectenportaal

De reclassering schakelde VX Company in voor het ontwikkelen van het werkstrafprojectenportaal.  VX Company heeft een aanpak ontwikkeld, waarin de ontwikkeling volgens Agile/Scrum vooraf gegaan wordt door een korte ontwerpfase. In de ontwerpfase werkt het kernteam in nauwe samenspraak met de reclassering de applicatie nader uit, zowel in functionele zin als in technische zin. Het resultaat van deze fase is een User Experience-ontwerp (UX), een Project Start Architectuur (PSA) en een High Level Design (HLD).

Het voordeel van deze aanpak is dat het High Level Design in combinatie met het User Experience-ontwerp houvast geven voor de ontwikkeling van de applicatie in sprints. Tegelijk is het ontwerp niet in beton gegoten en bieden de refinement-sessies en review-sessies de benodigde flexibiliteit om gedurende het proces het ontwerp verder te detailleren en aan te passen.

“Dankzij de goede samenwerking en betrokkenheid van de VX-ers heeft de reclassering nu een (klant-) gebruiksvriendelijk werkstrafportaal”

Tim Praagman, Projectmanager Werkstrafprojectenportaal

Applicatiebeheer en –onderhoud

De reclassering selecteerde VX Company als strategisch samenwerkingspartner, waarmee een langdurige relatie wordt aangegaan voor het (door-) ontwikkelen en in  stand houden van portalen.

De dienstverlening van Applicatiebeheer binnen VX Company is gebaseerd op ASL 2.0 (Application Services Library).

Doordat VX Company met verschillende vaste Applicatiebeheerteams werkt heeft iedere klant een vast aanspreekpunt (Service Coördinator), die zowel functioneel inhoudelijk als qua afspraken en service levels op de hoogte is van de applicatie. Voordeel voor de reclassering was dat de toekomstig beheerders van de applicatie aan het werkstrafprojectenportaal mee-ontwikkelde. Zo ging de transitie van ontwikkeling naar beheer vloeiend en werd er bij de ontwikkeling al rekening gehouden met de toekomstige fase van Applicatiebeheer.

Video werkstrafprojectenportaal

Onderstaande video geeft een goed beeld wat het werkstrafprojectenportaal inhoudt voor de reclassering. De video is gemaakt door de reclassering.

Stel mij een vraag

Bent u benieuwd hoe u net als de reclassering een stap voorwaarts zet in digitale transformatie? Bel mij of stel dan een vraag via het formulier.

Tjeerd Keuning@4x

Tjeerd Keuning

Managing Consultant

+31 6 53 50 43 69 Stuur Tjeerd een e-mail

Voornaam invullen

Achternaam invullen

Organisatie invullen

Alleen cijfers invullen

E-mailadres invullen

Stel een vraag

Ja, ik blijf graag op de hoogte van VX Company

Met het verzenden van dit formulier begrijp ik dat mijn gegevens worden verwerkt door VX Company
zoals hierboven aangegeven en beschreven in de Privacy Statement *

Dit veld is verplicht