vx company
menu
sluiten

Data Integration & Analytics

Utilize the
value of data

Wil jij data gedreven werken, en data maximaal benutten? Jouw bedrijfsvoering en strategie op feiten, cijfers én voorspellende analyses baseren? Met interactieve informatie dashboards gerichter analyseren en sturen? Microsoft Power BI, Advanced Analytics, AI, ML en data science resultaatgericht inzetten? VX Company kan jou helpen! De hoeveelheid gegenereerde data neemt exponentieel toe. En de in data opgesloten waarde is groot. Het juiste gebruik van beschikbare data kan jou niet alleen tijdig inzicht en verbeterde bedrijfsprestaties opleveren, maar ook concurrentievoordeel.

Neem contact op
Data Integration & Analytics

Wij begrijpen dat jouw organisatie continu uitdagingen heeft bij het tijdig inspelen op (externe) ontwikkelingen, zowel bij de dagelijkse bedrijfsvoering als bij tactische en strategische besluitvorming. Relevante, betrouwbare en actuele informatievoorziening is daarbij essentieel. Wij voorzien in deze informatiebehoefte door antwoorden te geven met jouw data.

Meer inzicht en beter beslissen met BI

Om goed te kunnen analyseren hoe jouw bedrijfsvoering er werkelijk voorstaat en wat beter kan, wil jij je baseren op feiten en cijfers, vaak verstopt in data. Wij creëren BI oplossingen die jouw data omzetten naar belangrijke stuurinformatie die beantwoordt aan de informatiebehoefte van de gebruikers. Behalve bij de dataverzameling en data organisatie (het helpen inrichten van jouw Data Warehouse en Data Platform), kunnen wij jouw gebruikers helpen met de data analyse en BI. Wij kunnen ondersteunen bij het stellen van de juiste vragen om data meer te benutten en beter te kunnen sturen en beslissen. Samen met hen ontwikkelen wij inzichtelijke en betrouwbare interactieve rapportages en dashboards. Wij zijn gespecialiseerd in Microsoft Power BI, dat hiervoor oneindig veel mogelijkheden biedt.

Pro-actiever data benutten met Advanced Analytics

Met data is meer mogelijk dan beter inzicht krijgen in de huidige bedrijfsprestaties. Door gestructureerde data aan te vullen en te integreren met ongestructureerde data (bijvoorbeeld sensordata) zijn ook toekomstige ontwikkelingen, kansen en risico’s te identificeren. Met Advanced Analytics kun jij voorspellende analyses doen en kan jouw bedrijf pro-actiever worden in het maken van keuzes. Met de mogelijkheden van de Microsoft Azure stack kunnen wij je helpen Advanced Analytics te benutten, met inzet van ML en AI. Met een sterke BI en Advanced Analytics omgeving ben jij in staat pro-actief grip te houden op jouw bedrijfsprocessen en interne en externe ontwikkelingen.

werknemers, laptop, aantekeningen boek, vx company

Data gedreven werken door te doen en te leren

Veel bedrijven beschikken al over veel data maar hebben nog geen idee hoe die te gebruiken voor sturing en besluitvorming. Weet jij als ondernemer en weten jouw medewerkers helder te schetsen wat door middel van data aan te pakken en hoe? Bij VX Company weten we uit ervaring dat deze keuzes niet eenvoudig zijn. Door samen te kijken naar het doel, de beschikbare data en jou uit te dagen met kritische vragen en praktisch advies, krijg jij een goed beeld van wat kan en nodig is.

Resultaatgerichtheid staat bij ons voorop én wij werken graag aan complexe vraagstukken. Daarom splitsen wij die op in kleine stappen. Ideeën voor resultaatverbetering door nieuw gebruik van data wil je direct kunnen toetsen. Is de data beschikbaar te maken, bruikbaar, kloppen de verwachtingen die je hebt?

‘In het klein’ een keten ontwikkelen waarin databronnen, data opslag, analysemodellen en bijvoorbeeld enkele Power BI dashboards beschikbaar gesteld worden is een praktische manier om de verwachtingen te toetsen en tegelijkertijd bewijs van de toegevoegde waarde van een data platform implementatie. Voor iedere betrokkene, van IT-afdeling tot eindgebruiker, ontstaat een concreet beeld van te behalen resultaten en van de impact van de nieuwe manier van werken op de organisatie en IT-omgeving.

voordelen van
data integration
& analytics

bij vx company

  • Resultaatgericht, innovatief én realistisch
  • Met aandacht voor zowel business, techniek als gebruikers
  • Experts in Microsoft Power BI en de Microsoft Azure stack
  • Jarenlange ervaring in data engineering en data modellering
  • Data gedreven werken praktisch aanpakken, klein beginnen en leren
  • Uitstekend opgeleide, gemotiveerde en betrokken professionals
  • Onze diensten bestaan uit consultancy, implementatie en training

Meer weten over Data Integration & Analytics?

Neem contact op met Gitta Mes