Banner - VX Company

Datawarehouse beheerder/ontwikkelaar Powercenter SAP/BI

Functie Datawarehouse beheerder/ontwikkelaar Powercenter SAP/BI
Aanvraagnummer VX21-0064
Aantal plaatsen 1
Aantal uur 36 uur per week
Publicatiedatum 30-04-21
Startdatum 31-05-21
Einddatum 30-11-21
Standplaats Utrecht

REAGEER DIRECT

Voor onze klant Raad voor de Kinderbescherming hebben wij een mooie interim functie beschikbaar. Ze zijn namelijk opzoek naar een interim Datawarehouse beheerder/ontwikkelaar Powercenter SAP/BI. Ben jij degene die we zoeken? Bekijk dan snel de aanvraag en zorg ervoor dat we met jou in contact komen!

Achtergrond

Voor onze eindklant zijn we op zoek naar een interim beheerder/ontwikkelaar totdat de vacature is ingevuld. Er is nu onderbezetting op de afdeling. De verwachte inzet bedraagt 6 maanden.

Beschrijving opdrachtgever

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) neemt het specifiek op voor kinderen die ernstig in de knel zitten. Van het vaststellen van een omgangsregeling tot gevallen waarbij minderjarigen in aanraking komen met de politie. De Raad biedt geen directe hulpverlening, maar doet onderzoek en geeft advies. Toch ben je als medewerker altijd betrokken bij de kinderen zelf. Dat vraagt om deskundigheid en inlevingsvermogen. Het gaat tenslotte om hun toekomst. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Recht raakt mensen: dat maakt werken voor de Raad zo bijzonder.

Bij de RvdK werken ruim 2000 mensen, verspreid over zo’n 20 locaties in het hele land. De organisatiestructuur omvat een landelijke directie, 10 regio’s en een landelijke staforganisatie.

Beschrijving directie /afdeling

Informatie over de Landelijke Staforganisatie
De Landelijke Staforganisatie (LSO) is het organisatieonderdeel van de RvdK dat het primair proces ondersteunt in bedrijfsvoerings- en inhoudelijke taken. Met deze dienstverlening draagt de LSO bij aan het realiseren van de organisatiedoelen van de RvdK. Binnen de LSO bestaan de teams Beleid, Juridische zaken, Communicatie, Concern Control, HR organisatie, Huisvesting en facilitair, Inkoop, Projecten en verschillende IV regie teams.

IKP
De functie van beheerder/ontwikkelaar datawarehouse valt binnen het team IKP (Informatie Kwaliteit en Processen). Dit multidisciplinaire team bestaat verder uit Informatiemanagers, Procesregisseurs, Archivarissen en Management Informatie specialisten. Dit team vervult een spilfunctie tussen alle overige LSO teams. Samen met Controllers en Werkstroom ondersteuners werkt het DWH team samen in het ontwikkelteam BBIC (Bestuurlijke en Beleids Informatie Centrum).

Omschrijving achtergrond, aanleiding en doel

Het datawarehouse (DWH) van de RvdK kent zijn start in 2008. Daarna heeft de ontwikkeling niet stil gestaan en is de informatie in het DWH steeds verder gestructureerd/uitgebreid. Door de unieke positie van de RvdK binnen de verschillende ketens worden we steeds vaker bevraagd als kenniscentrum binnen Justitie. Hierbij is voor het DWH een duidelijke rol weggelegd. Binnen IV-regie en het DWH-team werken we op een Agile manier. Het DWH team heeft een Product Owner en twee beheerders/ontwikkelaars. De wijzigingen en werkzaamheden stemmen we per kwartaal af in verschillende PIP sessies met IV-regie, IKP en het Portfolio Office van de RvdK.

Functiebeschrijving / Werkzaamheden / Prestatiedoelstelling

Het DWH is gebouwd op basis van een Microsoft SQL server database waarbij Informatica Powercenter wordt gebruikt voor het ETL proces. De rapportageomgeving is op basis van Business Objects (SAP). De onderliggende infrastructuur is uitbesteed aan justitie ICT dienstverlener SSC-I in Gouda. Op dit moment is het DWH team bezig met een groot project waarbij alle DWH systemen gaan migreren naar een nieuwe robuustere infrastructuur bij onze dienstverlener SSC-I.

Het beheer/ontwikkelen van het DWH omvat de volgende taken:

 • verzorgen van het beheer van het datawarehouse in samenwerking met interne en externe partners
 • verzorgen en bewaken van de beschikbaarheid van het DWH
 • bewaken en optimaliseren van de werking en prestaties van het DWH
 • het verzorgen van documentatie m.b.t. beheer en onderhoud
 • meewerken aan het wijzigingsproces rond het DWH waaronder het adviseren omtrent voorgestelde wijzigingen en technische onderwerpen en het uitvoeren van wijzigingen
 • meewerken aan en meedenken over het op een betrouwbare manier verwerken van soms privacy gevoelige informatie
 • het in nauwe samenwerking met partners ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten, met de beschikbare tooling binnen het DWH
 • het in nauwe samenwerking met interne en externe partners ontsluiten van nieuwe informatiebronnen binnen het DWH.

Overige informatie

Data interviews: 10 t/m 12 mei 2021.

Voorwaarden

 • Graag horen we of de kandidaat een inhuur freelancer of eigen medewerker is. Voor freelancers graag een inschrijving uittreksel Kamer van Koophandel in Nederland bijvoegen.
 • Stuur s.v.p. je reactie naar external@vxcompany.com. met in de ‘Onderwerp-‘regel aanvullend de namen van de kandidaten.
 • De kosten van een eventuele VOG zijn voor rekening van de professional of tussenpartij.

Deadline

 • Graag voor woensdag 5 mei 15.00 uur reageren met toegespitste motivatie en een MS Word cv van maximaal vijf pagina’s, zonder logo’s. Eerder aanleveren mag altijd.
 • We doen ons best om binnen vijf werkdagen een reactie te geven.

Reageren?

Wil je reageren op de aanvraag? Bel of mail mij of vul het formulier in en wij nemen contact me je op.

caroline-van-es

Caroline van Es

External Resources

+31 6 53 56 99 46 Stuur Caroline een e-mail

Voornaam invullen

Achternaam invullen

Organisatienaam invullen

E-mailadres invullen

Telefoonnummer invullen

Ja, ik blijf graag op de hoogte van VX Company

Met het verzenden van dit formulier begrijp ik dat mijn gegevens worden verwerkt door VX Company
zoals hierboven aangegeven en beschreven in de Privacy Statement *

Dit veld is verplicht