menu
sluiten
terug naar overzicht

13/02/19

insight

Agile

Joyce van Vliet

+31 (0)35 539 09 09


13/02/19

Het belang van psychologische veiligheid

In organisaties die zorgen voor psychologische veiligheid zijn medewerkers gelukkiger en worden er betere prestaties geleverd.

Wat is psychologische veiligheid?

Psychologische veiligheid is sterk gerelateerd aan iemands perspectief op hoe bedreigend of hoe lonend het is om interpersoonlijke risico’s te nemen op de werkvloer. Bijvoorbeeld: is dit een plek waar nieuwe ideeën welkom zijn en waar iets mee gedaan wordt? Of worden ze ontmanteld en belachelijk gemaakt? Zullen mijn collega’s me belachelijk maken als ik een ander standpunt inneem of toegeef als ik iets niet weet? Deze veiligheid wordt ook op groepsniveau ervaren. De meeste mensen die in een team werken hebben vaak dezelfde perceptie over psychologische veiligheid in de organisatie.

Wat zijn de voordelen van psychologische veiligheid?

Psychologische veiligheid kan helpen om een omgeving te creëren die bevorderlijk is voor leren en voor het delen van informatie. Praktisch gezien zie je dit terug in teams waar teamleden gemakkelijker discussie voeren over gemaakte fouten, ideeën delen, actief feedback vragen en geven en durven te experimenteren. Dat klinkt als een geweldig team! Het is dan ook niet verrassend dat psychologische veiligheid ook sterk gekoppeld is aan medewerkerstevredenheid.

Wat helpt om psychologische veiligheid te kweken?

Psychologische veiligheid wordt sterk geassocieerd met duidelijkheid over rollen en functies en ondersteuning door groepsleden. Als je een goed begrip hebt van wat er van je verwacht wordt in je werk en je voelt je gesteund door collega’s dan voel je je meer zelfverzekerd om je uit te spreken en ook meer geneigd om collega’s te steunen wanneer die zich ergens over uitspreken. Daarnaast speelt de mate van onderlinge afhankelijkheid in een team een rol. Als je in een team zit waarin je op je collega’s moet kunnen vertrouwen om het werk gedaan te krijgen, dan is het aannemelijker dat psychologische veiligheid zich ontwikkelt dan in een team waarin mensen hun taken zelfstandig uitvoeren.

Cultuurverschillen spelen een rol

In sommige culturen neigen mensen meer naar onzekerheidsvermijding dan in andere culturen. Onzekerheidsvermijding is sterk in culturen waarin men een voorkeur heeft voor een gestructureerde en gedefinieerde omgeving. In die culturen ligt de nadruk op stabiliteit, formele regels en sociale normen (bijv. Duitsland en Japan). Mensen in culturen waarin onzekerheidsvermijding minder sterk is, zijn vaak informeler en minder gestructureerd (bijv. Denemarken, Nederland, VS).

Psychologische veiligheid is waarschijnlijk nog belangrijker in culturen waarin onzekerheidsvermijding sterk is. In deze culturen zijn mensen gevormd om “risicovol” gedrag te vermijden, zoals het stellen van vragen, het inbrengen van ideeën en het durven uitdagen van de gevestigde orde.

Wat kun je in de praktijk doen?

Wil je een team bouwen waarin mensen vragen stellen, om feedback vragen, durven experimenteren en willen leren van vergissingen? Zorg er dan voor dat dit goed voelt in plaats van bedreigend voor je teamleden. Om psychologische veiligheid te ontwikkelen in je team kun je de volgende dingen doen:

  • Maak rollen duidelijk. Zorg ervoor dat teamleden hun rol en verantwoordelijkheden goed begrijpen en hoe ze bijdragen aan het teamdoel.
  • Wees een rolmodel. Leiders zetten de toon door zelf nieuwsgierig te zijn, vragen te stellen en tolerant te zijn voor vergissingen die in het werk gemaakt worden.
  • Wees je bewust van cultuurverschillen. Geef mensen uit onzekerheidsvermijdende culturen het gevoel dat ze gesteund worden in gedrag dat ze zelf als risicovol ervaren.
  • Neem ook eens een kijkje op re:Work van Google voor meer ideeën.

Delen

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Joyce van Vliet