vx company
menu
sluiten

Inzicht in verpakkingsafval en recycling met WasteTool

Nedvang registreert en stimuleert de inzameling en recycling van verpakkingsafval in Nederland. Met betrouwbare cijfers, gerichte expertise en een breed netwerk ondersteunt deze organisatie gemeenten en afvalbedrijven.

Casus

Met de applicatie WasteTool registreert Nedvang al het ingezamelde en gerecyclede verpakkingsmateriaal, zodat gemeenten en afvalverwerkers hier de juiste vergoedingen voor ontvangen.

VX Company draagt al sinds 2011 zorg voor de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van WasteTool en de applicaties daar omheen. WasteTool is door VX Company gerealiseerd op basis van onder meer Microsoft .NET en Angular. Door gebruik te maken van Microsoft Azure kon WasteTool eenvoudig uitgebreid worden met extra applicaties voor gemeenten en adviseurs van Nedvang.

Meer weten over deze samenwerking?

Mirjam Swets VX Company
Neem contact op met Mirjam Swets