vx company
menu
sluiten

VX Company realiseert Brug Management Systeem dashboard voor provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland bestuurt de gelijknamige provincie. Een provincie met ruim 2,8 miljoen inwoners verdeeld over 47 gemeenten. De provincie legt wegen en natuur aan en controleert of de kwaliteit van de lucht goed is. Ook zorgen zij ervoor dat de omgeving buiten de stad op een goede manier wordt ingericht. Centraal staat hierin een prettige manier van wonen, werken en recreëren.

“Deze investering in innovatie levert tijdwinst op voor zowel het wegverkeer als de scheepvaart.”

Casus

Provincie Noord-Holland was op zoek naar een ontwikkelaar en beheerder voor het dashboard van haar Brug Management Systeem (BMS). Dit systeem koppelt de meest actuele informatie over wegverkeer en scheepvaart aan elkaar, zodat brugwachters op basis daarvan hun besluiten kunnen nemen. Het BMS is onderdeel van het project Blauwe Golf, welke sinds 2015 bij 130 bruggen en sluizen is ingevoerd. Hierdoor worden de wachttijden teruggedrongen voor weg- en waterverkeer en is de afgelopen jaren al miljoenen euro’s bespaard aan maatschappelijke baten. Bovendien levert dit project een positief effect op het milieu, door het minder laten wachten, afremmen en optrekken van auto’s.

De toegevoegde waarde van VX Company

Provincie Noord-Holland koos VX Company vanwege haar betrokken houding. Deze betrokkenheid uitte zich in de beschreven proactieve aanpak en het snel eigen willen maken van uitdagingen in de sector. Binnen vier maanden ontwikkelde VX Company het gebruiksvriendelijke dashboard van het BMS. Als gevolg van deze innovatieve ontwikkeling wordt de overlast voor het wegverkeer en de scheepvaart binnen de provincie tot een minimum beperkt. Na afronding van de ontwikkelfase heeft de provincie aan VX Company gevraagd de applicatie te onderhouden en beheren, zodat deze ook in de toekomst goed blijft werken.

“De veelvuldige afstemming van VX Company met de gebruikers en met name de brugwachters heeft ervoor gezorgd dat het resultaat zeer goed aansluit op de behoeften van de gebruikers, waarmee de acceptatie en het gebruik van het systeem in hoge mate worden ondersteund.”

Meer weten over deze samenwerking?

close up man, vx company
Neem contact op met Tjeerd Keuning