VX Company realiseert Brug Management Systeem dashboard provincie Noord-Holland

Door Joyce van Vliet In Applicatieontwikkeling

Inwoners van de provincie Noord-Holland staan in de toekomst minder lang te wachten voor een open brug. VX Company heeft in opdracht van de provincie Noord-Holland het gebruiksvriendelijke dashboard van het Brug Management Systeem ontwikkeld: een systeem dat brugwachters adviseert wanneer zij de bruggen het beste kunnen openen. Met als gevolg dat de overlast voor het wegverkeer en de scheepvaart binnen de provincie Noord-Holland tot een minimum wordt beperkt.

Een investering in innovatie

“Het begin van de toekomst.” Zo noemt de Noord-Hollandse gedeputeerde Elisabeth Post het systeem dat in opdracht van die provincie is ontwikkeld. Het Brug Management Systeem (BMS) koppelt de meest actuele informatie over wegverkeer en scheepvaart aan elkaar zodat brugwachters op basis daarvan hun besluiten kunnen nemen. Post: “Deze investering in innovatie levert tijdwinst op voor zowel het wegverkeer als de scheepvaart.’’

Binnen vier maanden een werkend systeem

Provincie Noord-Holland koos VX Company als ontwikkelaar van het dashboard van het BMS vanwege haar betrokken houding. Deze betrokkenheid uitte zich in de beschreven proactieve aanpak en het snel eigen willen maken van uitdagingen in de sector.

Het dashboard van het BMS is door de software development consultants van VX Company binnen vier maanden ontwikkeld met Java 8, Angular, Spring, Thymeleaf en Hibernate. Zij deden dit volgens de Agile methodiek. Elke twee weken leverden de consultants functionaliteit op aan de referentiegroep, die bestond uit twee bedienaars van bruggen en een afvaardiging van de provincie Noord-Holland. De bedienaars konden direct de functionaliteit toetsen en aangeven of zij het vonden passen bij het werk dat zij doen.

Guus Kruijssen, Programmamanager bij provincie Noord-Holland: “De veelvuldige afstemming van VX Company met de gebruikers en met name de brugwachters heeft ervoor gezorgd dat het resultaat zeer goed aansluit op de behoeften van de gebruikers, waarmee de acceptatie en het gebruik van het systeem in hoge mate worden ondersteund.”

Besparing voor provincie Noord-Holland

Het Brug Management Systeem is onderdeel van het project Blauwe Golf. In 2015 is dit project bij veertig bruggen ingevoerd, waardoor de wachttijden werden teruggedrongen voor weg- en waterverkeer. Hierdoor is het afgelopen jaar ongeveer 250.000 euro bespaard aan maatschappelijke baten. In 2017 zullen 130 bruggen en sluizen zijn opgenomen in de Blauwe Golf. Dan gaan de maatschappelijke baten oplopen tot 1,5 tot 3 miljoen euro per jaar. Daarnaast heeft het minder wachten en minder afremmen en optrekken een positief effect op het milieu. Het project Blauwe Golf is onderdeel van het programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam.

Meer informatie

4E0A1892-2@4x

Joyce van Vliet

Corporate & Creative Marketeer

Stuur Joyce een e-mail