vx company
menu
sluiten

Agile & Scrum coach: dé katalysator voor verandering

Scrum
coaching

Jouw organisatie kan veel slimmer werken. Want jouw teams zijn ‘winning teams’. En die winnaarsmentaliteit haal je naar boven door over te stappen naar een Agile- en Scrum-manier van denken. Onze coaches begeleiden jullie in de transitie. Zij geven jullie de juiste handvatten om dit proces te optimaliseren. Een transitietraject brengt immers veel vragen met zich mee, zoals: waarom willen we dit? En wat willen we hiermee bereiken? En wat is de beste aanpak voor ons? Allemaal belangrijke vragen, die je samen met onze Agile/Scrum coach gaat beantwoorden.

We starten de Kanban coaching met een introductie van Kanban: op een interactieve manier maak je kennis met dit Agile-framework. Vervolgens laat de coach je ervaren hoe je een Kanban-systeem succesvol binnen de organisatie kunt implementeren. Daarmee zet je de eerste stap op weg naar een Lean-mindset.

Waarom wil je Agile werken?

Meer teamfocus, effectiever werken en opleveren wat de klant écht vraagt. Dat zijn de doelen van Scrum. Veel transities worden daarom onder begeleiding van een Agile coach gestart om teams beter aan te laten sluiten bij de klant. Daarvoor is het wel van belang dat de basis van de transitie past bij het doel van jouw product, project en organisatie. Onze Scrum-coach start de Scrum coaching dan ook met de vraag: waarom wil je Agile gaan werken? Het leggen van een stevige basis is het vertrekpunt van ons coachingstraject. Want hoe sterker de basis, hoe sneller je groeit in Agile volwassenheid. Een snelle en succesvolle transitie: dát bereik je samen met de Scrum coach van VX Company.

kaarten op tafel, vx company overleg groep werknemers aan tafel, vx company
Onze Scrum coaches laten teams écht groeien

Mensen en teams helpen om een Agile/Scrum-methode te omarmen, die bij hen past. Dat is het doel van onze Agile coaches. Wij zijn een groep professionals, die kennis met anderen willen delen. In de rol van coach en trainer helpen we teams zelfstandig met Scrum-tools aan de slag te gaan, om het werk efficiënter te maken en continue verbeteringen te realiseren. Coaching houdt voor ons pas op als het team zelfsturend is geworden en plezier heeft in de nieuwe manier van werken.

Scrum coaching afgestemd op jouw team

We starten de Agile/Scrum-coaching met het vaststellen van een helder doel en de aanpak van de transitie. Vervolgens ga je samen met onze Scrum-coach ontdekken hoe je dit Agile framework het beste op teamniveau kunt implementeren. Alleen inzicht is niet voldoende. Daarom leer je tijdens de coaching hoe je de methode daadwerkelijk in de praktijk toepast. De Scrum coach begeleidt jouw team, totdat deze Agile aanpak stevig is verankerd in de dagelijkse werkzaamheden.

Een Agile transitie raakt de hele organisatie

Het invoeren van een Agile-methode (of dat nu Scrum of Kanban is) raakt vrijwel de hele organisatie. Daarom coachen we ook het management en de directie. Onze Scrum-coaches zijn gespecialiseerd in de coaching en training van professionals op alle organisatieniveaus. Zij helpen niet alleen teams om sterker en beter te worden, maar begeleiden de hele organisatie in elke fase van de transitie naar Agile en Scrum, Lean en Kanban.

Coaching gekoppeld aan een Agile/Scrum training

Wij verzorgen daarnaast ook verschillende Agile en Scrum trainingen, als aanvulling op of ter ondersteuning van de coaching. Zo kun je bij VX Company een training volgen tot Professional Scrum Master of Product Owner. Wil je zelf de rol van Agile/Scrum coach op je nemen? Ook dan hebben we de best passende training voor jou.

Daarnaast geven we ook interactieve workshops, zoals de door onszelf ontwikkelde VX Agile & Scrum Serious Lego game. Tijdens deze training leer je spelenderwijs alle rollen, verantwoordelijkheden, tools en meetings van Agile werken. Een unieke ervaring, zo blijkt ook uit de reacties van de deelnemers!

Meer weten over scrum coaching?

Maartje, vrouw, bril, lachen, VX Company
Neem contact op met Maartje Backus
overleg groep werknemers aan tafel, vx company