vx company
menu
sluiten

Ontdek de voordelen van

softwareontwikkeling

Tegenwoordig kan geen enkele organisatie meer zonder IT. Vaak laten bedrijven software op maat ontwikkelen om ervoor te zorgen dat die ondersteuning volledig aansluit op hun specifieke processen en wensen. Zodra zo’n applicatie uitgroeit tot een bedrijfskritische oplossing, neemt het belang van professioneel beheer toe.

Professioneel beheer is een cruciale randvoorwaarde voor de betrouwbaarheid, wendbaarheid en continuïteit van de organisatie. VX Company biedt daarom een compleet pakket aan beheerdiensten, waarmee je verzekerd bent van een betrouwbare applicatie, passend bij jouw organisatie en met oog voor de toekomst.

Wat wij voor jou kunnen betekenen

TRANSITIE
Wanneer wij een applicatie in beheer nemen, doorlopen wij een gestructureerd transitieproces met klant en ontwikkelaar, om zowel de functionele als de technologische opbouw van de applicatie te doorgronden. Pas wanneer de Gebruikers Acceptatie test is afgerond, nemen wij de applicatie officieel in beheer.

DAGELIJKS BEHEER
Het dagelijks beheer wordt uitgevoerd door een vast team dat de applicatie door en door kent. Zij bieden tweede- en derdelijns ondersteuning aan de key-users of functioneel beheerders. De medewerkers van de servicedesk behandelen serviceverzoeken, verstoringen en wijzigingsverzoeken en bewaken de voortgang.

HOSTING EN PRODUCTIONEEL BEHEER
Indien gewenst kunnen wij ook de hosting en het productionele beheer van de applicatie verzorgen. In dat geval wordt er gebruikgemaakt van Azure Cloud Platform van Microsoft. Dit platform voldoet aan een groot scala internationale en bedrijfsspecifieke standaarden zoals de AVG, ISO 27001 en HIPAA.

ONDERHOUD EN VERNIEUWING
Om nieuwe functionaliteiten toe te voegen, de beveiliging te verbeteren of om de voordelen van innovatieve technologie te benutten, verzorgen wij nieuwe releases. Met behulp van werkende prototypes visualiseren wij de gewenste requirements, zodat de verwachtingen helder zijn.

JAARLIJKSE SOFTWARECONTROLE
Voldoet de applicatie nog aan de strategische plannen? Biedt de huidige architectuur nog voldoende ruimte, of lopen we tegen grenzen aan? Bieden de nu gebruikte componenten ook in de toekomst de gewenste functionaliteit? Dat zijn vragen die we behandelen tijdens onze jaarlijkse softwarecontrole.

SERVICE LEVEL AGREEMENT
Zowel op door ons gebouwde applicaties als op applicaties van derden kunnen wij een SLA afgeven. Daarmee word je volledig ontzorgd. Naast scherpe garanties over responstijden bieden wij een reguliere applicatiecheck, zodat jouw applicatie altijd veilig en up-to-date is.

Betrouwbaar partnership

Wij hechten waarde aan het bouwen van een goede relatie met onze klanten op alle niveaus, zodat er partnership ontstaat. Bij onze huidige klanten hebben we een hoge mate van vertrouwen opgebouwd op basis van geleverde concrete resultaten en eerlijke adviezen. Software is er voor de business. Wij halen energie uit samen met onze klanten business vraagstukken behandelen, oplossingen bedenken en realiseren. We zijn transparant over status en aanpak. We nemen verantwoordelijkheid voor het resultaat. De manier waarop verschilt per project. Soms leidt een iteratieve aanpak tot het beste resultaat. Andere projecten vragen vooraf om een gedetailleerd ontwerp en een strak geplande realisatie.

Betrouwbaar partnership betekent ook dat we de taal van onze klanten spreken. We besteden daarom extra aandacht aan het creëren van wederzijds begrip. Onder meer door het vastleggen van voorgestelde oplossingen in interactieve UX-ontwerpen. Dit stimuleert enerzijds het creatieve proces voor ons en onze klanten, en anderzijds geeft dit richting voor de realisatie.

softwareontwikkeling

Meer weten over softwareontwikkeling voor jouw organisatie?

Mirjam Swets VX Company
Neem contact op met Mirjam Swets
softwareontwikkeling