Banner - VX Company

Business stories

Hieronder vind je een indruk van de verschillende klanten die wij bedienen en de verschillende applicaties die we realiseren en beheren. We kijken graag samen, hoe we ook jouw organisatie kunnen helpen met het realiseren en beheren van applicaties, om je bedrijf optimaal te ondersteunen.

Neem contact op!

Soweto Care System

Patiëntenregistratie voor non-profit organisaties in Zuid-Afrika
VX Company steunt de bestrijding van AIDS/HIV in Zuid-Afrika. Dit doen we niet alleen door het geven van geld, maar door de inzet van onze eigen IT-kennis. Het begon bij thuiszorgorganisatie ‘Soweto Home-Based Care’ die worstelde om een overzichtelijke administratie voor HIV-patiënten op te zetten. Dat was voor VX Company aanleiding om software te ontwikkelen voor hulporganisaties in Zuid-Afrika: het Soweto Care System. De software helpt inmiddels ruim 90 hulpverleningsorganisaties en tal van grote donororganisaties in Zuid-Afrika. De hulporganisaties kunnen hiermee een overzichtelijke administratie opzetten en maandelijks rapportages maken voor de overheid en donororganisaties. Voor de donororganisaties biedt het betere rapportages en het maakt analyse van de situatie mogelijk.  

VU Amsterdam

Leverancier stopt: toch wordt Oncokompas nog onderhouden en beheerd
VU Amsterdam liet in het verleden Oncokompas door een externe partij ontwikkelen, maar deze stopte met het leveren van beheer en support. In overleg met VU Amsterdam deed
VX Company kennis op van de applicatie, richtte de software ontwikkelstraat (ons gereedschap) in en nam de doorontwikkeling en ondersteuning van Oncokompas over. Oncokompas is een online zelfmanagement hulpmiddel waarmee patiënten en hun partners zelfstandig thuis hun kwaliteit van leven kunnen monitoren en verbeterenIn totaal bevat Oncokompas nu meer dan 100 onderwerpen waar mensen met kanker mee te maken kunnen krijgen, waaronder de top 10 meest voorkomende klachten. Patiënten en hun partners krijgen persoonlijke uitleg over de verschillende domeinen van hun kwaliteit van leven en advies over nazorg. 

de Vereende

Digitale aangifte en afhandeling van schadeclaims
Het Waarborgfonds is er voor iedereen die te maken heeft met schade door een onbekende of onverzekerde dader. Afhankelijk van een aantal randvoorwaarden – zoals onder meer dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig – kan het Waarborgfonds de geleden schade vergoeden. Mensen hebben geen eigen verzekering bij het Waarborgfonds en daarom is het indienen van een claim anders dan bij een andere verzekeringsmaatschappij. VX Company realiseerde de portaalomgeving (inclusief koppelingen met achterliggende systemen) voor het indienen van een claim en bijbehorende getuigenverklaring. VX Company realiseerde deze ‘claimwizard’ voor het Waarborgfonds met behulp van Microsoft .NET technologie. Door de technische opzet was het eenvoudig om deze wizard te koppelen aan een nieuw backoffice systeem en een nieuwe website. 

De Vereende@4x
Gemeente Tilburg@4x

Gemeente Tilburg

Meer doen in minder tijd: automatische afhandeling en beoordeling van adresmutaties
Uit onderzoek blijkt dat 2 tot 3% van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) niet correct is. De indirecte kosten die hieraan verbonden zijn op het gebied van fraude met uitkeringen en toeslagen zijn enorm. Samen met de gemeente Tilburg heeft VX Company Forensic Analytics het systeem ‘Smart@Data: Adressen op Orde’ ontwikkeld.

Met dat systeem worden alle verhuizingen die bij de gemeente binnenkomen automatisch getoetst. Omdat gemeenten vaak de mankracht niet hebben om alle verhuisberichten handmatig te beoordelenheeft VX Company een applicatie ontwikkeld waarin de expertkennis van medewerkers Burgerzaken is vertaald naar een toetsingsprofiel. Iedere verhuizing wordt automatisch getoetst aan het profiel. Hiermee werkt het systeem als een digitaal filter dat opmerkelijke verhuisberichten onder de aandacht brengt. Voorbeelden van opmerkelijke verhuizingen zijn mensen die vaak verhuizen in een korte periode of bijvoorbeeld een verhuizing naar een adres waar opmerkelijk veel mensen staan ingeschrevenVX Company realiseerde het systeem met behulp van Microsoft .NET technologie, draagt zorg voor zowel het onderhoud, het uitbreiden als het ondersteunen van Gemeente Tilburg bij het gebruik van het systeem. 

VEI

Registratie van expats betrouwbaarder door digitale portaalomgeving
VEI is opgericht in 2004 door Nederlandse waterleidingbedrijvenSinds haar oprichting heeft VEI partnerships afgesloten met water operators in meer dan 20 landen in voornamelijk Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Meer dan 300,000 mensen krijgen op deze manier verbeterde toegang tot schoon (drink) water. Medewerkers van Nederlandse waterbedrijven die het werk van VEI willen ondersteunen kunnen zich via een portaal aanmelden bij VEI. Daarbij kunnen ze aangeven welke expertise ze hebben, wanneer ze beschikbaar zijn en bijvoorbeeld welke talen ze spreken. VX Company realiseerde een met Microsoft .NET gebouwd portaal om de gegevens veilig te verzamelen en op te voeren in de backoffice omgeving van VEI. De backoffice applicatie van VEI is gebouwd met behulp van Microsoft PowerApps. Beide omgevingen worden door VX Company onderhouden en beheerd. 

VEI@4x

Commissariaat voor de Media

De wet op de vaste boekenprijs inzichtelijk voor burgers
Sinds 2005 geldt in Nederland een vaste prijs voor boeken, zodat een brede beschikbaarheid en een divers aanbod bevorderd wordt. Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van deze Wet op de vaste boekenprijs.

Om het toezicht te ondersteunen realiseerde VX Company een webapplicatie waarmee uitgevers prijzen kunnen melden. Deze applicatie kan zowel handmatig (via invoer op de website) of geautomatiseerd (vanuit het systeem van de uitgevers) gebruikt worden. De prijs van een boek kan vervolgens door iedereen opgevraagd worden via het publiek toegankelijke deel van de applicatie. Sinds de ontwikkeling van de applicatie in 2006 verzorgVX Company de hosting en het beheer. Anno 2020 worden er nog steeds de nodige uitbreidingen en aanpassingen doorgevoerd.  

Graydon

Kredietwaardigheidsinformatie altijd up-to-date met Java applicatie
Graydon heeft een platform (GIANT-Net) laten ontwikkelen om zijn internationale partners de mogelijkheid te bieden om handelsinformatie te leveren, gelijkwaardig aan wat de individuele partners aanbieden op lokaal vlak. GIANT-Net biedt op die manier een oplossing voor ondernemingen die op zoek zijn naar volledige en betrouwbare handelsinformatie in Europa.

Het GIANT-Net platform bestaat uit een verzameling webservices die op basis van XML-berichten informatie uitwisselen binnen Europa. Deze (in Java en Mule) gebouwde services zorgen voor de communicatie, de vertaling van gegevens naar een uniform formaat en natuurlijk voor de noodzakelijke logging en beveiliging. VX Company verzorgt al jaren de hosting, het beheer en het onderhoud en de uitbreiding van het platform. Onder andere het aansluiten van nieuwe leveranciers en systemen is onderdeel van deze werkzaamheden. 

Lansers Trio@4x

Lansers Trio

Ploegendienst applicatie met PowerApps
Lansers Trio is gespecialiseerd in grondverzet en grondtransport. Voor Tata Steel voert Lansers Trio continue projecten uit waarbij zowel een efficiënte planning als een accurate registratie noodzakelijk is. VX Company realiseerde voor deze werkzaamheden een PowerApp applicatie waarin de planning, registratie en communicatie met Tata Steel vastgelegd wordt. De applicatie wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week door de verschillende ploegen gebruikt en maakt voor de opslag van gegevens en rapportages gebruik van de Office365 omgeving van Lansers Trio. Door de keuze voor het PowerApp platform kon deze applicatie snel en tegen beperkte kosten gerealiseerd worden. 

MBO Amersfoort

Gegevensuitwisseling tussen applicaties
MBO Amersfoort biedt studenten een inspirerende leeromgeving waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot de vakmensen waaraan in de samenleving en op de arbeidsmarkt behoefte is. VX Company realiseerde voor het MBO Amersfoort een Operational Data Store, een centrale applicatie waarmee informatie tussen verschillende applicaties kan worden uitgewisseld. Deze data store wordt gerealiseerd op Microsoft Azure voor een schaalbare, veilige en kostenefficiënte oplossing. Diverse bestaande backoffice applicaties worden periodiek uitgelezen, zodat op ieder moment actuele en geconsolideerde informatie beschikbaar is voor planningen, roosters en andere systemen. 

MBO Amersfoort@4x

Boonstra

Groei webshop mogelijk gemaakt door nieuwe maatwerk applicatie
Boonstra is dé motorfiets demontage specialist van Europa. Het bedrijf heeft ruim een kwart miljoen tweedehands onderdelen op voorraad, die door klanten in de webshop bekeken en besteld kunnen worden.

VX Company bouwde, onderhoudt en beheert de applicatie waarin het hele proces van demontage van de motorfietsen tot en met de registratie van de onderdelen met foto’s en de – wereldwijde – verkoop wordt gefaciliteerd. VX Company realiseerde deze applicatie met de modernste technieken voor goede stabiliteit, performance, kwaliteit en veiligheid. Om Boonstra voorafgaand aan de bouw duidelijkheid te geven werd een uitgebreid prototype gemaakt dat zowel de functionaliteit als de look en feel liet zien. De applicatie is Agile ontwikkeld en draait in de Cloud op Microsoft Azure. De User Interface is geschikt voor verschillende devices en schermen. Qua techniek is gebruik gemaakt van onder meer ASP.NET Core, C#, Angular en Microsoft SQL Server.

In 2020 is een nieuw businessmodel geïntroduceerd: naast het verkopen van tweedehands motoronderdelen kunnen klanten ook bij Boonstra terecht voor het aanschaffen van nieuwe motoronderdelen. Wat is gebruiksvriendelijker dan direct nieuwe bougies en verse motorolie laten meeleveren bij de aanschaf van bijvoorbeeld een tweedehands motorblok? VX Company heeft hiervoor de core-functionaliteit van de applicatie uitgebreid met Aftermarket functionaliteit, en een integratie verzorgt met één van ’s werelds grootste Aftermarket leveranciers voor motoronderdelen. 

Prins Bernard Cultuur Fonds

Vergaderapplicatie met PowerApps
Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleert het fonds bijzondere initiatieven en talent. Adviescommissies beoordelen de aanvragen hiervoor en adviseren over welke 3.500 projecten per jaar worden ondersteund.

VX Company realiseerde een PowerApp applicatie waarmee de commissieleden tijdig de juiste informatie en vergaderstukken tot hun beschikking krijgen. De applicatie is aangesloten op Microsoft Dynamics CRM en wordt gebruikt zowel bij het voorbereiden van vergaderingen als tijdens de vergaderingen. De persoonlijke aantekeningen van de gebruikers als ook de aanvraaginformatie (documenten, muziekfragmenten, etc.) worden opgeslagen op de Office365 omgeving van Prins Bernhard Cultuurfonds. Door de keuze voor het PowerApp-platform kon deze applicatie snel en tegen beperkte kosten gerealiseerd worden.  

Nedvang-20611-84356@4x

Nedvang

Inzicht in verpakkingsafval en recycling met WasteTool 
Nedvang registreert en stimuleert de inzameling en recycling van verpakkingsafval in Nederland. Met betrouwbare cijfers, gericht expertise en een breed netwerk ondersteunt deze organisatie gemeenten en afvalbedrijven. Met de applicatie WasteTool registreerNedvang al het ingezamelde en gerecyclede verpakkingsmateriaal, zodat gemeenten en afvalverwerkers hier de juiste vergoedingen voor ontvangenVX Company draagt al sinds 2011 zorg voor de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van WasteTool en de applicaties daar omheen. WasteTool is door VX Company gerealiseerd op basis van onder meer Microsoft .NET en Angular. Door gebruik te maken van Microsoft Azure kon WasteTool eenvoudig uitgebreid worden met extra applicaties voor gemeenten en adviseurs van Nedvang. 

OOTW

Training en kennisapplicatie
Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven (kortweg OOTW) organiseert trainingen voor medewerkers, leidinggevenden en ondernemers werkzaam in deze bedrijfstak en werkt daarnaast aan imagoverbetering van de branche. VX Company beheert en onderhoudt het Branchepaspoort, een digitale omgeving waarin deelnemers toegang hebben tot alle leerproducten van OOTW, waaronder klassikale trainingen, webinars, games, toetsen, e-learning en certificaten. Het Branchepaspoort is gerealiseerd op basis van Microsoft .NET. Vanuit het team van VX Company wordt ook functionele ondersteuning geboden bij onder meer het beschikbaar stellen van nieuwe e-learning. 

OOTW@4x

Neem contact op!

Nieuwsgierig naar wat VX Company voor je kan betekenen? Bel of stel een vraag via het formulier.

Erwin de Rijk rond@4x

Erwin de Rijk

Managing Director Applicatiebeheer

+31 6 46 90 95 76 Stuur Erwin een e-mail

Voornaam invullen

Achternaam invullen

Organisatie invullen

Alleen cijfers invullen

E-mailadres invullen

Stel een vraag

Ja, ik blijf graag op de hoogte van VX Company

Met het verzenden van dit formulier begrijp ik dat mijn gegevens worden verwerkt door VX Company
zoals hierboven aangegeven en beschreven in de Privacy Statement *

Dit veld is verplicht