vx company
menu
sluiten
vx company

Ik wil meer waarde uit onze data halen, hoe pak ik dat aan?

Veel bedrijven beschikken al over gegevens waarmee zij hun bedrijfsprestaties kunnen verbeteren, maar hebben nog geen idee hoe die data te gebruiken voor besluitvorming en sturing. Bovendien zit de data opgesloten in meerdere systemen die voor verschillende doelen worden gebruikt. Hoe maak je daar één geheel van?

Welke besluiten wil je kunnen nemen op basis van data?

Het is heel verleidelijk om zoveel mogelijk data in het datawarehouse te verzamelen om allerlei analyses te kunnen uitvoeren. Maar waar ben je precies naar op zoek? Welke doelen staan centraal? Wil je prestaties verbeteren, kosten besparen, concurrentievoordeel behalen? Of eerst grip krijgen op de bedrijfsvoering? Het ontwerp van het analyseplatform, de keuze van de te gebruiken bronnen en de aanpassing van werkprocessen starten met een duidelijke definitie van het te behalen resultaat. Dat begint met de vraag: “welke besluiten kunnen we nemen als we over de juiste data beschikken?”.

Daaruit volgt meteen: wat is de juiste data? Vat het begrip ‘data’ ruim op: denk niet alleen aan de data van je bedrijfsapplicaties maar ook aan ongestructureerde procesgegevens en informatie uit openbare databronnen. Welke gebruikersgroepen kun je identificeren?

Durf keuzes te maken, niet alles moet nu

Bij het inrichten van een dataplatform ga je niet over één nacht ijs. Er komt heel wat bij kijken. Daarom dagen we je uit om in kleine stapjes één of meerdere use cases te definiëren. In een use case staat een specifieke (deel)vraag centraal. We ontwikkelen samen een eerste versie van een data platform, een voor eindgebruikers begrijpbaar datamodel en een analyseomgeving. Zodat je kennis kunt nemen van alle afzonderlijke stappen in het proces en je bewust wordt van de vele mogelijkheden. En uiteindelijk echt ervaart welke toegevoegde waarde het platform kan hebben.

werknemers, overleg, vx company werknemer, laptop, grafieken, vx company
Zelf in regie blijven of uitbesteden? En – en!

Wij vinden nauwe samenwerking met eindgebruikers cruciaal voor het succes van een implementatie. Zo zorgen we ervoor dat analyses en rapportagetools een aanvulling zijn op bestaande besluitvormingsprocessen. Vernieuwing van inzichten en innovatie van bedrijfsprocessen gaan hand in hand. Wij willen jou zoveel mogelijk ontzorgen zonder de regie over te nemen. De opkomst van selfservice BI draagt hieraan bij en is een ontwikkeling die wij omarmen. Wij faciliteren jouw organisatie graag met de inzet van onze expertise, training-on-the-job en opleidingen in bijvoorbeeld Power BI of advies op maat. Natuurlijk is het ook mogelijk om het applicatiebeheer van het dataplatform en/of de rapportageomgeving aan ons uit te besteden.

Benut aanwezige kennis

Door meteen vanaf het begin de eindgebruikers van je toekomstig dataplatform te betrekken zorg je ervoor dat aanwezig talent en domeinkennis zo goed mogelijk gebruikt worden om het data platform de juiste inhoud en structuur te geven. Door kennis vanuit het domein en de bedrijfsprocessen in te brengen in het ontwerp van het platform kunnen gebruikers nieuwe inzichten ontwikkelen op basis van data en daarmee met meer succes bijdragen aan de doelen van het bedrijf. Daar wordt iedereen blij van!

Dus, in het kort:

Met een duidelijk beeld van de besluiten die je wilt kunnen nemen, ondersteund door data; de medewerkers met domeinkennis die nodig zijn voor het behalen van het gewenste resultaat; een transparante aanpak om te komen tot een mini-versie van het dataplatform die bewijs levert en waarin aanpassingen voor werkprocessen tijdig worden onderkend; werken we samen aan de realisatie van een flexibele, innovatieve organisatie die haar besluiten onderbouwt met betekenisvolle data en waar medewerkers hun kennis en kunde met trots inzetten.

Overtuigd en contact opnemen?

Neem contact op met Gitta Mes
werknemers aan het overleggen, laptops en telefoon, vx company