menu
sluiten

Wat is Scrum?

Efficient
product development

Jarenlang is productontwikkeling opgepakt en uitgevoerd aan de hand van de waterval methode. Organisaties maakten analyses, designers ontwikkelden het ontwerp en ontwikkelaars realiseerden de eerste plannen. Zo werd na intensief testen een nieuw product uitgerold. Totdat er behoefte ontstond aan een nieuwe manier van werken. Een werkwijze waardoor sneller, efficiënter en flexibeler ingespeeld kan worden op bedrijfsontwikkelingen.

Meer weten over Scrum?
Met Scrum bereik je meer in minder tijd

Met de waterval methode is het alleen aan het begin van een project mogelijk om wensen en voorwaarden vast te leggen. Onwijs zonde natuurlijk, want juist dan kun je (nog) niet inschatten welke aspecten belangrijk zijn voor de ontwikkeling van jouw product.

Jouw organisatie, markt en business en de daarbij horende voorwaarden veranderen in een razendsnel tempo. De traditionele manier van werken past daardoor niet meer bij de tijd waarin we nu leven. Maar hoe zorg je ervoor dat je gaandeweg kunt aanpassen waar nodig? Het antwoord daarop is Scrum. Scrum biedt een nieuwe manier van werken, waardoor je veel meer bereikt in een kortere tijd.

Ontdek Scrum

Scrum kent 3 rollen: de developers, de Product Owner en de Scrum Master.

  • De Product Owner is verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van het product dat door het Scrum team wordt gerealiseerd. Hij of zij communiceert productvisie en -doel en is eigenaar van de product backlog: een dynamische, geordende lijst van wat nodig is om het product te maken en verbeteren.
  • De Scrum Master helpt iedereen in de organisatie om het Scrum raamwerk te begrijpen en goed toe te passen. Ook borgt hij of zij de effectiviteit van de events.
  • Scrum kent maar één woord voor de teamleden en dat is ‘Developers’. Zij hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om het plan voor de sprint (de sprint backlog) op te stellen en het groeiende product te creëren.

Scrum teams werken in sprints. Een sprint is een periode van maximaal een maand waarbinnen het team een werkend product realiseert. Aan het begin van de sprint bepaalt het team zijn sprintdoel en plant het het werk dat gedaan moet worden. Elke dag heeft het team de ‘daily Scrum’ (ook wel de stand up genoemd) om te checken of ze hun sprintdoel zullen halen. Aan het einde van de sprint toont het team zijn gerealiseerde product aan zijn stakeholders en krijgt het hier feedback op (sprint review). Na een procesevaluatie (de retrospective) start dan weer de volgende sprint, waarin de stakeholderfeedback evenals andere nieuwe inzichten natuurlijk worden meegenomen. En in de sprint erna wordt dan een uitgebreidere versie van het product opgeleverd. Zo groeit het product en is er al veel eerder sprake van waarde voor de klant.

Jouw business aan het roer

Door de continue afstemming, tussentijdse presentaties en strakke planning houden de Product Owner en het ontwikkelteam met Scrum overzicht over de ontwikkeling van jouw product. Aan de start van iedere sprint wordt beoordeeld welke items uit de Product Backlog (de totale werkvoorraad) de hoogste prioriteit hebben voor de komende sprint. Dat maakt het mogelijk om tussentijd bij te sturen en biedt tegelijkertijd beter inzicht in de voortgang van het project dan bij de waterval methode. Met Scrum staat jouw business aan het roer.

Professional
Scrum Master
training

De rol van Scrum Master is heel belangrijk voor het succes van Scrum. Daarom is er de Professional Scrum Master training die niet alleen ingaat op de Scrum theorie, maar ook op de Scrum waarden én de pilaren waar Scrum op leunt. In twee trainingsdagen leiden onze trainers je op tot Scrum Master. Je doet alle kennis en ervaringen op waarmee je ieder Scrum traject tot een succes kunt maken.

Training bekijken

Professional
Scrum Product
Owner training

Goed Product Ownership is dé sleutel voor het succesvol werken volgens Scrum. Als professioneel Product Owner gaat het om meer dan het schrijven van requirements of het beheren van een Product Backlog. Daarom is er de Professional Scrum Product Owner training. In twee trainingsdagen leiden onze trainers je op tot Scrum Product Owner. Je doet alle kennis en ervaringen op waarmee je ieder Scrum traject tot een succes kunt maken.

Training bekijken

Scrum Master
& Product
Owner training

We bieden onze Professional Scrum Master en Professional Scrum Product Owner training ook als een combinatietraining aan. Binnen drie trainingsdagen krijg je de kans om beide rollen te leren. Zo combineer je the best of both worlds!

Training bekijken

Meer weten over Scrum?

Maartje, vrouw, bril, lachen, VX Company
Neem contact op met Maartje Backus
werkneemster met thee in hand, vx company