Stickers - VX Company

Blogs

Getting started with TypeScript and Webpack

As you probably know, TypeScript is a programming language that is a typed superset of JavaScript which compiles to plain JavaScript. Learning the language isn’t that difficult, but where do you start? In today’s world of front-end development, learning the language is only one part of the puzzle. In addition, you need to set up a system that somehow produces a production-ready deliverable from your source code. So how do you set this up? How do you go from plain JavaScript files (maybe in an existing code base) to a professional build output? This tutorial shows one way of doing this, using Webpack.

Lees meer

Agile softwareontwikkeling in een complexe organisatie

Stel: je bent een grote organisatie. Er zijn veel systemen, veel regels en procedures die je moet volgen. En er zijn veel afhankelijkheden, veel risico! En toch wil je jouw klanten snel kunnen leveren wat ze vragen, snel op de markt kunnen reageren en snel nieuwe klanten kunnen bedienen.

Lees meer

Creating an AngularJS Component Using TDD

Learning Test-Driven Development (TDD) can be a great way to improve your skills as a professional software developer or, dare I say, software craftsman. There is a lot to learn about TDD as a process, and taking up the practice can be challenging at first. Once you master the basics, you sometimes just run into small technical obstacles. You know what you want to do, you just need to know how to do it. In this article, I’ll discuss one such specific obstacle that I recently had to overcome myself: how to test-drive the development of an AngularJS component?

Lees meer

Een refactoring met gebruik van drie C# features

Soms zijn het maar kleine wijzigingen die je code net dat extra beetje cleaner kunnen maken. Een tijdje terug was ik bezig met het implementeren van caching. Hierbij schreef ik regelmatig code die controleert of data in de cache zit. Zo ja, dan wordt deze data teruggegeven. Zo nee, dan wordt de data opgehaald en in de cache geplaatst.

Lees meer