terug naar overzicht

Gerard Klein Bluemink

+31 35 539 09 09


06/05/21

Caesar Group en VX Company winnen mantelovereenkomst

Deze mantelovereenkomst betreft ICT-opdrachten voor zeven deelnemende organisaties: Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Dienst Terugkeer u0026amp; Vertrek (DTV), Justitiële Informatiedienst (Justid), Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). De omzet die onder deze mantelovereenkomst gerealiseerd kan worden is gemiddeld € 10.000.000,- per jaar, excl. BTW. De beoogde ingangsdatum is november 2019 met een looptijd van 4 jaar.rnrnAls inschrijver diende de combinatie, ondersteund met een aantal onderaannemers, aan te tonen onderscheidend te zijn op het gebied van twee hoofdaspecten: Toegang tot de gehele ICT-sector (gezien sterk uiteenlopende huidige en verwachte expertises) en Adoptie van Agile werken (rekening kunnen houden met de sterk uiteenlopende volwassenheid niveaus van de deelnemers). Via een zogenoemde proeve van bekwaamheid heeft de combinatie tevens aangetoond succesvol te adviseren omtrent de passende inrichting van een project bij een deelnemer met een Agile werkwijze.rnrnCaesar Groep en VX Company zullen onder deze mantelovereenkomst werkzaamheden realiseren die in grofweg twee groepen in te delen zijn. Ten eerste zijn werkzaamheden aan maatwerkapplicaties op het gebied van ontwikkeling, beheer en onderhoud voorzien. In de tweede groep vallen alle overige maatwerkwerkzaamheden, die op zeer gevarieerd gebied qua technieken en expertises en met een resultaatverplichting uitgevoerd zullen worden.

“In de combinatie Caesar Groep en VX Company zijn we gewend om binnen de eigen groep en met partners samen te werken vanuit het belang voor de klant.”

Caesar Groep en VX Company zullen onder deze mantelovereenkomst werkzaamheden realiseren die in grofweg twee groepen in te delen zijn. Ten eerste zijn werkzaamheden aan maatwerkapplicaties op het gebied van ontwikkeling, beheer en onderhoud voorzien. In de tweede groep vallen alle overige maatwerkwerkzaamheden, die op zeer gevarieerd gebied qua technieken en expertises en met een resultaatverplichting uitgevoerd zullen worden.rnrnGerard Klein Bluemink, directeur bij VX Company: “Wij zijn bijzonder trots dat we als combinatie van wat kleinere ICT-bedrijven deze regie-aanbesteding vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben gewonnen. Als een van de vijf mantelleveranciers en in concurrentie met de grootste ICT-bedrijven. We zien het als een duidelijk teken van vertrouwen van de overheid in samenwerkende MKB ICT-bedrijven.”rnrnDick Hof, directeur bij Caesar Overheid: “In de combinatie Caesar Groep en VX Company zijn we gewend om binnen de eigen groep en met partners samen te werken vanuit het belang voor de klant. We zijn gewend om veel te schakelen en hebben dat in deze aanbesteding waar de adoptie van Agile zo’n belangrijke rol speelt overtuigend aangetoond. We gaan vol trots aan de slag!”

u003cstrongu003eOver Caesar Groepu003c/strongu003ernDe Caesar Groep staat voor innovatieve en resultaatgerichte IT om samen met opdrachtgevers hun ambities te realiseren. Zowel bij de overheid, semioverheid als in de zakelijke markt. En bestaat uit een aantal bedrijven, waaronder Caesar Overheid en Garansys (Garansys staat voor de juiste IT-oplossing, op het juiste moment geleverd. Daarbij geldt: afspraak is afspraak).rnrnu003cstrongu003eOver VX Companyu003c/strongu003ernDe VX Company Groep bestaat uit een aantal bedrijven, waaronder VX Company Software Development (Ontwerp, ontwikkeling, testen u0026 beheer van bedrijf kritische maatwerk applicaties. Als trusted partner een verlengstuk van de klant. Resultaatgedreven dus bij voorkeur op project/SLA-basis.) Al haar bedrijven samen leveren een palet aan kwalitatief onderscheidende dienstverlening met toegevoegde waarde voor onze relaties.

Delen