terug naar overzicht

17/12/20

Insight insight

Agile Scrum

Saskia Aalberts

+31 35 539 09 09


17/12/20

De 3 grootste wijzigingen in de Scrum Guide

De belangrijkste bron waarin het Scrum Framework wordt toegelicht, is natuurlijk de Scrum Guide. Hierin beschrijven de bedenkers – Ken Schwaber en Jeff Sutherland – de elementen van het Scrum raamwerk: de rollen, de events en de artefacten.rnrnEind november kwam een geüpdatete versie van deze gids uit. Dat bracht best wat teweeg in Scrum-land, want de tekst is rigoureus onder de loep genomen. Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Er is maar één team

En de nieuwe Scrum Guide benoemt trouwens dat dat team ‘self-managing’ is in plaats van het eerdere ‘self-organizing’. Hier worden in de Scrum community momenteel wat semantische discussies over gevoerd. Mensen vragen zich af of dit een stap terug betekent of juist een stap voorwaarts. Het lijkt bedoeld als dat laatste. Het team organiseert niet alleen zijn eigen werk, het managet het ook. Het team bepaalt zelf wie op welke manier waaraan werkt en heeft daar de gedeelde verantwoordelijkheid over. Uiteraard gericht op het behalen van het sprintdoel en… (een nieuwe term) het product doel.

Nieuw: een product goal

In de Scrum trainingen van VX Company benoemden we altijd al dat er een productvisie nodig is, die het waarom van het product verduidelijkt. Nu is dat geformaliseerd. Scrum vraagt nu commitment op een productdoel; een gewenste eindstaat van het product, iets om als team op de lange termijn naartoe te werken.rnrnScrum.org CEO Dave West licht dit toe: “A vision is great, it enlightens, but a goal is something you want to reach. You are truly committed to reaching the goal. This commitment increases focus and focus is beneficial to ‘get things done’, which is ultimately what scrum is about.“rnrnEn doordat het productdoel is toegevoegd, krijgen twee andere elementen ook een formelere plek: de ‘definition of done’ en het sprintdoel.rnu003culu003ern tu003cliu003eHet increment (het groeiende product) moet nu formeel voldoen aan de ‘definition of done’.u003c/liu003ern tu003cliu003eBoven de sprint backlog hangt het sprintdoel.u003c/liu003ern tu003cliu003eEn het productdoel is leidend voor de product backlog.u003c/liu003ernu003c/ulu003ernZo zijn deze ‘commitments’ nu gerelateerd aan de drie artefacten.

Minder voorschrijvend en leuker om te lezen

De Scrum Guide 2020 is korter geworden (14 in plaats van 19 pagina’s). Dit komt vooral doordat er veel is weggelaten wat in de vorige versie werd voorgeschreven. Hoe je een Daily Scrum moet houden? Wat er precies moet gebeuren als de product owner besluit om de sprint te cancelen? Daar maakt de Guide geen woorden meer aan vuil.rnrnWat we ook merken, is dat de tekst wat minder instrumenteel en wat menselijker is geschreven. Prettiger om te lezen dus! Twee mooie nieuwe quotes:rnrnu003cemu003e“Sprints are the heartbeat of Scrum, where ideas are turned into value.“u003c/emu003ernrnu003cemu003e“Inspection enables adaptation. Inspection without adaptation is considered pointless. Scrum events are designed to provoke change.”u003c/emu003e

Delen