terug naar overzicht

06/08/19

Insight insight

Agile Scaling

Saskia Aalberts

+31 35 539 09 09


06/08/19

Het best bewaarde geheim van SAFe: wat delegeer je

Ergens rond pagina 75 in de SAFe training hand-outs staat het, als onderdeel van het 9e principe van het framework “Decentralize decision-making”. Dit is een belangrijk onderdeel van het worden van een Lean-Agile leader. Deelnemers in mijn trainingen vinden het een waardevol inzicht en bij veel bedrijven waar ik kom wordt het ook als een verbluffend eenvoudig en doeltreffend hulpmiddel ervaren. Los ervan of ze het SAFe framework wel of niet gebruiken.

Decetralize decision-making, natuurlijk zul je zeggen! Maar welke besluiten neem je dan centraal en welke besluiten wil je niét centraal nemen. De nijging om veel centraal te besluiten kruipt er snel in. In SAFe wordt er daarom uitgegaan van een paar simpele regels die je helpen om besluitvorming daar neer te leggen waar het het beste is.rnu003colu003ern tu003cliu003eMoet er vaak over besloten wordenu003c/liu003ern tu003cliu003eIs het besluit tijd kritischu003c/liu003ern tu003cliu003eHeeft het besluit een grote economische impactu003c/liu003ernu003c/olu003ernDoor aan ieder item een waarde toe te kennen kun je vervolgens eenvoudig bepalen of dit een centraal of decentraal besluit moet zijn. Op een schaal van 0 tot 2 wordt een score toegekend en zo eenvoudig aangegeven of dit besluit centraal of decentraal moet worden genomen.rnKomt het totaal van de score tussen de 0 en 3 uit dan moet het besluit centraal genomen worden, komt het totaal tussen de 4 en 6 uit dan is het een decentraal besluit.

Delen