terug naar overzicht

04/08/16

Insight insight

Agile Applicatieontwikkeling

Maarten Hoppen

+31 6 20 62 50 92


04/08/16

Onderhoudbaarheid tip 1: Gebruik een Agile ontwikkelaanpak

Vorige week hebben we stilgestaan bij het belang van onderhoudbaarheid van applicaties. Hoe onderhoudbaarheid wordt omschreven en hoe technical debt de onderhoudhaarheid negatief beïnvloedt.

Gebruik een Agile ontwikkelaanpak

Kortom: door in het ontwikkelteam te u003cuu003eerkennenu003c/uu003e dat software wijzigt, zal onderhoudbaarheid onderdeel worden van de mindset van het ontwikkelteam. Maak het team verantwoordelijk voor de consequenties van hun werk. Werk met:rnu003culu003ern tu003cliu003eDevOps principes als u003cstrongu003eyou build it, you run it’u003c/strongu003e: laat developers de pijn van slechte onderhoudbaarheid voelen;u003c/liu003ern tu003cliu003eu003cstrongu003ekorte iteratiesu003c/strongu003e (twee à drie weken), gericht op functionaliteit: hierdoor wordt de invloed van voortschrijdend inzicht en communicatieproblemen tijdens de bouw beperkt;u003c/liu003ern tu003cliu003eeen u003cstrongu003eDefinition of Done*u003c/strongu003ewaarin testen en deployment zijn benoemd: testbaarheid draagt bij aan onderhoudbaarheid;u003c/liu003ern tu003cliu003eopleveringen op een u003cstrongu003eproductieu003c/strongu003eomgeving (go-live kan desgewenst later): code bewijst zich pas in productie, dus doe dit zo snel mogelijk;u003c/liu003ern tu003cliu003eu003cstrongu003ereviewu003c/strongu003e van code door andere ontwikkelaar in het team: zorg vroegtijdig voor kennisborging en gedeelde verantwoordelijkheid voor de code;u003c/liu003ern tu003cliu003eu003cstrongu003epairprogramming u003c/strongu003evoor complexe onderdelen: bouw direct gedeelde verantwoordelijkheid op voor de onderhoudbaarheid;u003c/liu003ern tu003cliu003eu003cstrongu003erefactoring u003c/strongu003eter beheersing van technical debt: wanneer de hoeveelheid technical debt onbeheersbaar wordt, daalt de productiviteit enorm. Wees transparant naar de Product Owner over de hoeveelheid technical debt, de impact op de productiviteit en de opties het te verminderen. Hierover in een volgend deel meer. De komende weken staan we stil bij de andere zes tips om de onderhoudbaarheid, en daarmee de productiviteit en wendbaarheid, van maatwerk applicaties op het gewenste niveau te brengen en te houden.u003c/liu003ernu003c/ulu003e

Delen