terug naar overzicht

15/02/18

Insight insight

Agile Scaling

Maarten Hoppen

+31 6 20 62 50 92


15/02/18

Scaling doe het niet!… tenzij

Stel, je hebt meerdere Scrum teams en bent op zoek naar grip. Een Agile framework is dan niet automatisch de oplossing.

Scaling is in de Agile wereld ook wel bekend als SAFe, Nexus en Less. Het zijn verschillende frameworks die allemaal worden gebruikt om met meerdere teams aan één product te kunnen werken. Less en Nexus zijn frameworks die zich meer richten op de teams. Het SAFe framework dekt een breder gebied af, van strategisch portfoliomanagement tot en met de operationele teams. Dit framework is dan ook heel compleet. Een hoop rollen en overlegstructuren worden erin beschreven. SAFe kan je dan ook meer houvast geven om Agile vanaf je teams tot aan portfoliomanagement te implementeren. Dit maakt het vaak makkelijker om als bestaande organisatie stap voor stap naar een Agile organisatie te transformeren. Alle drie de frameworks gaan uit van samenwerking wanneer dat nodig is. Dat wordt vaak over het hoofd wordt gezien. Scaling is niet het inrichten van afdelingen, grote planningevents opzetten of een scrum of scrums inrichten en dan maar geloven dat je er bent. Dat geeft namelijk overhead. Op nog meer overhead, of het in stand houden daarvan zit je niet te wachten. Je wilt als Agile organisatie juist sneller en wendbaarder zijn! In een organisatie die werkt aan grote complexe producten moet je met elkaar samenwerken als je onderling een relatie met elkaar hebt en dat kost tijd. Maar is jouw product ook echt zo groot? Moeten er meerdere teams aan werken? En kunnen die écht niet onafhankelijk van elkaar opleveren. Je levert namelijk altijd sneller op én tegen lagere kosten als je geen afhankelijkheden hebt met elkaar. Creeer dus geen onnodige afhankelijkheden tussen teams. Streef juist naar onafhankelijke teams, die ieder voor zich, snel waarde kunnen toevoegen voor de klant. Pas als dat echt niet meer kan, dan ga je scalen.

Delen