terug naar overzicht

06/03/19

Insight insight

Werken bij VX Company

Conny van Dijk

+31 35 539 09 09


06/03/19

TalentLab

Sinds oktober vorig jaar zijn vijftien van onze professionals begonnen aan het VX Company talentontwikkelprogramma TalentLab. In dit interview met Richard Koekoek, één van de coaches van TalentLab, vertelt hij ons alles over het programma.

Zieffect

Richard is 58 jaar en heeft jaren in de ICT u0026amp; Telecomsector gewerkt. In 2002 koos hij voor het vak van coach, met als specialisme gedragsverandering. Samen met Martin Heynen en Natascha Renkers vormt hij de maatschap Zieffect. Richard: ‘Wij worden door bedrijven ingehuurd over vraagstukken op gebied van leidinggeven, samenwerken, communicatie et cetera. Het resultaat van ons werk zie je (als het goed is), doordat mensen ander gedrag gaan vertonen. Vandaar dat we hebben gekozen voor de naam Zieffect’.

VX Company

Richard heeft drie jaar in het VX Company pand in Baarn gewerkt, omdat zijn compagnon Martin daar was gevestigd met Krijger Development, dat in die tijd een onderdeel van VX was. Hierdoor is VX een speciale plek voor Richard geworden: ‘Eigenlijk is de allerbelangrijkste band die ik met VX heb, dat ik vind, dat ze als IT-bedrijf een hele mooie visie hebben op de menskant. Met mensen omgaan op basis van wie ze zijn en wat ze doen en zo hun toegevoegde waarde benadrukken. VX investeert ook duidelijk in de medewerkers. De professionals zijn op een bepaalde manier wel nerds, ze houden van de inhoud. Maar ze hebben tegelijkertijd veel belangstelling en interesse voor wie ze zijn als mens en hoe ze met elkaar en anderen interacteren in de projecten waarin ze zitten. Ze zijn altijd ook heel leergierig en staan open voor ontwikkeling . Voor mij is VX daarom een klant waar ik graag aan bijdraag ’.

TalentLab

De deelnemers aan TalentLab doorlopen het programma met hun individuele ontwikkeldoelen. Deze zijn vooral gebaseerd op het verder ontwikkelen van hun talenten.  Over het algemeen hebben de ontwikkeldoelen betrekking op het werk, maar soms ook op privé, omdat dat natuurlijk met elkaar in verbinding staat. Het programma duurt negen maanden, waardoor de relatie tussen de coach en de deelnemer intensief is. De coach krijgt inzicht in het leven van de deelnemer, zowel werk als privé gerelateerd. Richard: ‘Het is heel waardevol dat VX, TalentLab aanbiedt. De deelnemers krijgen echt de ruimte en de gelegenheid om hun talenten verder te ontwikkelen en te onderzoeken wat ze in de weg staat om die talenten te ontplooien’.rnrnRichard vindt VX daarin bijzonder: ‘Er wordt niet alleen geld geïnvesteerd, maar ook tijd en aandacht. Het programma is niet probleemgericht, maar oplossingsgericht. Daarmee maakt VX de deelnemers betere professionals. Het versnelt hun carrière en het maakt ze waardevoller voor de organisatie. Ik vind het knap dat VX dat doet en dat zegt ook iets over die visie die ze op mensen hebben’.

Programma

TalentLab bestaat uit drie leerlijnen. De eerste is de individuele leerlijn. Deze bestaat uit één op één coachingsgesprekken tussen de deelnemer en zijn coach en het volgen van een online programma. Dat programma heet Coachfriend TalentLab en is door Zieffect ontwikkeld en aangepast voor deze doelgroep. In deze leerlijn worden ook een aantal driegesprekken gehouden tussen de deelnemer, zijn leidinggevende en de coach. Er zijn drie coaches die elk een team van vier tot zes deelnemers begeleiden. De coaches zijn Gert-Jan van der Ham van VX Company en Martin Heynen en Richard Koekoek van Zieffect. De tweede leerlijn bestaat uit collectieve workshops. Daarin wordt door de deelnemers samen geleerd op vaardigheden zoals het anders omgaan met gevoelde belemmeringen, het voeren van lastige gesprekken, omgaan met werkdruk en spanning, leven naar je persoonlijk waarden en mindfulness. De derde leerlijn is het project wat de deelnemers uitvoeren.

Projecten

In TalentLab zijn drie innovatieve projecten waaraan de deelnemers in een projectteam aan werken. De projecten zijn gekozen vanuit VX in samenwerking met een externe sponsor die daadwerkelijk belang heeft bij de uitkomst ervan. Hierdoor zit er een bepaalde druk op het project: het moet echt afgerond worden op een wijze waarmee de sponsor tevreden is. De deelnemers betrekken hun sponsor dus ook bij het werk.rnrnDe coach kijkt tijdens het project mee vanaf de zijlijn, zowel online als in de bijeenkomsten. Hij kijkt vooral naar hoe de deelnemers werken aan hun ontwikkeldoelen: hoe acteren ze individueel en gezamenlijk tijdens het project? Later wordt daar door de coach in de individuele gesprekken en de workshops een koppeling gemaakt. Er wordt onderzocht wat er nu precies gebeurde in het project. Richard: ‘Vaak bekrachtigen we bepaald effectief gedrag positief. En soms gaan we samen op onderzoek uit. Dan stellen we de vraag: hoe kwam het nou dat dat gebeurde? In eerste instantie laten we het team het zelf doen, om van te leren wat wel en wat niet werkt. Soms grijpen we op beperkte schaal ook wel eens in, als het even niet loopt bijvoorbeeld. De deelnemers moeten immers zelf leren om het team te bouwen, verbinding te zoeken op het project, elkaar feedback te geven en omgaan met de diversiteit. We laten ze vooral worstelen. Wij als coaches zitten er niet in om iets op te lossen, maar zij zitten er om wat te leren. Op deze manier leren ze in de praktijk, door te experimenteren en werken. En dat is veel duurzamer dan dat je ze ergens op de hei een model leert en dat laat oefenen’.rnrnRichard en de andere twee coaches hebben meerdere rollen: ‘Aan de ene kant ben ik een van de begeleiders in het traject, maar daarnaast manage ik samen met Martin het traject en heb ik organisatorisch ook een rol. Als coach begeleid ik de deelnemers bij het doorlopen van het online programma Coachfriend en voer ik de één op één gesprekken. Bij de workshops ben ik ook nog trainer en bij de projecten kijk ik voornamelijk toe’. Door deze verschillende rollen, krijgen de coaches verschillende inzichten. Alle contactmomenten zijn informatiebronnen, waarop een coach zijn interventies kan baseren.

Talenten

TalentLab gaat nadrukkelijk over het zicht krijgen op wat je goed kunt, zodat je dat vaker en effectiever in kan zetten. Het gaat dus niet primair over wat je niet goed kunt en zou moeten verbeteren. ‘Je kunt namelijk tot het oneindige altijd maar bezig blijven met verbeteren. Maar het levert veel meer rendement op als je je ontwikkelt in de dingen waar je toch al goed in bent’, vertelt Richard. ‘Natuurlijk is het zo dat je soms ook je aanpak moet veranderen om je talenten de ruimte te geven en tot volle wasdom te laten komen. Maar dat is dan ondersteunend aan de talentontwikkeling. Dat doen we door het vergroten van de mentale veerkracht. De deelnemers leren niet effectieve patronen in hun gedrag te doorbreken en zo meer keuze te hebben in welk gedrag ze willen laten zien. Dat is soms heel contra-intuïtief. Gedragsverandering is heel vaak dingen doen die op de korte termijn niet goed voelen, omdat ze tegen je vertrouwde patroon ingaan.

Deelnemers

Richard: ‘Er wordt veel van de deelnemers gevraagd in hun werk. En de hoge eisen van TalentLab komen daar bovenop. Ik heb grote bewondering voor hoe ze in TalentLab zitten. Niet alleen voor de talenten die ze laten zien en hoe ze omgaan met de inhoudelijke en samenwerkingsvraagstukken die ze binnen TalentLab op hun pad krijgen, maar ook hoe ze het allemaal managen met werk en privé. Ik krijg veel positieve energie van het werken met deze deelnemers’.

Delen