terug naar overzicht

11/02/21

Insight insight

Testen

Michael van Noorloos

+31 6 41 62 90 36


11/02/21

Testers testen, computers controleren

Laat ik meteen zeggen waar het op staat. Testautomatisering is het automatiseren van controles, niet het automatiseren van testen. Testen worden gedaan door mensen, controles kunnen worden gedaan door computers. Laten we stoppen en het vanaf nu controleautomatisering noemen, al bekt dit veel slechter.

Testers zoeken onder andere naar fouten in systemen. Hierbij kunnen zij een testtechniek toepassen en zo gestructureerd testen of bijvoorbeeld exploratory testen waarbij zij iets meer vrijheid hebben om interessante delen van een systeem te onderzoeken. Testers moeten hiervoor vindingrijk zijn en precies kunnen werken.rnrnControleren is wat mij betreft verifiëren dat een systeem zich onder bepaalde omstandigheden gedraagt zoals verwacht. Bij een controle is van tevoren al bedacht welk deel van een systeem wordt gecontroleerd, hoe dat wordt gedaan en wat de uitkomst moet zijn. In het geval van een controle kan een script worden uitgevoerd. Dit kan een computer ook, als het maar correct en begrijpelijk is opgeschreven.rnrnControles worden vaak regelmatig uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat een deel van de code van een systeem is gewijzigd. Automatische controles nemen de tester dit repetitieve, saaie werk uit handen. Hierdoor kan een tester zijn tijd besteden aan andere, echte tests. Door automatische controles gaat de efficiëntie dus omhoog, is het mogelijk om de basiskwaliteit van een systeem te garanderen en met de medewerking van teamleden gaat de kwaliteit van een systeem omhoog.rnrnNu is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Controles worden veelal geautomatiseerd door te programmeren. Hierom moet ook deze code worden onderhouden. Door bijvoorbeeld een design pattern toe te passen en coding standards aan te houden is het onderhoud goed beheersbaar.rnrnSamengevat: De automatisering van controles kan de kwaliteit van een systeem ten goede komen. Deze controles zorgen, mits goed opgezet, voor tijdswinst die een tester weer kan besteden aan echte tests. De automatische controles dragen zo bij aan de basiskwaliteit van een systeem en de tester heeft de tijd om andere, nieuwe fouten te vinden. Maar noem het niet testautomatisering, want een computer doet de controles en een tester de tests.

Delen