terug naar overzicht

23/01/18

Insight insight

Agile Scrum

Maarten Hoppen

+31 6 20 62 50 92


23/01/18

Voel de muziek en dans!

Veel organisaties beginnen een Agile transitie door software-ontwikkelteams of andere operationele teams volgens de regels van het Scrum framework te laten werken. Dat is lekker zichtbaar. Er is een Scrumbord waar kaartjes op hangen met taken en werk. En iedere ochtend staat het team daar een kwartier naast om het werk door te nemen en de dag te plannen.

Vaak leidt deze manier van werken al snel tot teleurstelling als mensen wèl de voorgeschreven Scrum-handelingen uitvoeren, maar niet begrijpen waarom ze het doen en waar het allemaal toe moet leiden. Het duurt dan niet lang voordat de mensen in de teams mechanisch door de routine heen gaan, verveeld raken, het nut er niet meer van inzien en het liefst zouden stoppen met alles wat met Agile te maken heeft. De ziel ontbreekt dan en de kans is groot dat jouw Agile initiatief een zachte dood sterft. Eigenlijk is deze manier van met Agility aan de slag gaan net als dansen zonder de muziek te voelen. Net zoals je geen goede danser kunt worden door allen maar de stappen uit je hoofd te leren en ze na te doen, zo wordt je ook niet Agile door een training te volgen of een boekje te lezen en vlekkeloos te kopiëren wat daarin voorgeschreven staat. Agile is namelijk niet iets wat je doet, maar wat je wilt worden. De basis is niet het klakkeloos volgen van de theorie, maar een aanvoelen en begrijpen waar het echt om gaat.

Voel de muziek en verlang ernaar te kunnen dansen

Agile willen worden gaat stukken beter als je snapt waarom je doet wat je doet. Wees als een danser die wil bewegen als hij de muziek hoort en graag de juiste passen wil leren. De muziek is de Agile mindset die gebaseerd is op waardes als respect, transparantie, samenwerking, blije klanten, rekening houden met verandering, empowerment van je medewerkers, face-to-face communicatie, experimenteren en leren. Als die mindset je basis is om Agile te willen worden, dan gaat het je zeker lukken. Het is goed om daarbij fouten te maken en ervan te leren, zolang je je doel maar duidelijk voor ogen houdt en de muziek blijft voelen. Dus staar je niet blind op het 100% foutloos volgen van een Agile methodiek. Voel de muziek en dans!

Delen