terug naar overzicht

24/08/21

Insight insight

Agile Samenwerken

Saskia Aalberts

+31 35 539 09 09


24/08/21

Zeven adviezen voor Agile leiderschap

Welke rol speelt een manager of leider in een Agile organisatie? Hoe ga je als manager om met een Scrum team? Hoe beoordeel je hen? En hoe stimuleer je zelfmanagement? Zeven adviezen voor de Agile leider.

Stel, jouw organisatie heeft het Scrum raamwerk geïmplementeerd. De Scrum Guide zegt weinig over de context van de organisatie rondom een Scrum team. De Scrum Master wordt omschreven als een ’true leader’ die het Scrum team en de grotere organisatie dient. De Product Owner pakt leiderschap via diens visie op het product.rnrnOverigens, ook teams die niet scrummen maar een andere Agile werkwijze hanteren zijn uiteraard gebaat bij een Agile leider! Als jouw organisatie niet helemaal plat is dan zijn er één of meer managementlagen. Ik wil het in dit artikel níet hebben over de noodzaak voor die managementlagen, daar is al genoeg over geschreven. Laten we ervan uitgaan dat de leden van de Agile teams allemaal een manager of teamleider hebben. Hoe ben je een goede leider in een Agile organisatie?rnrnScrum teams zijn zelfmanagend (ook wel zelforganiserend of zelfsturend genoemd). Dat betekent dat teamleden onderling bepalen wie wat doet, wanneer en hoe. Een belangrijke leiderschapstaak is het ondersteunen van dat zelfmanagement. Hoe doe je dat?rnu003colu003ern tu003cliu003eFaciliteer intrinsieke motivatieu003c/liu003ern tu003cliu003eBlijf weg van ‘hoe’u003c/liu003ern tu003cliu003eLaat teams groeien in eigenaarschapu003c/liu003ern tu003cliu003eLaat teams sowieso groeien!u003c/liu003ern tu003cliu003eStop met beoordelenu003c/liu003ern tu003cliu003eSchep de juiste randvoorwaarden in de organisatieu003c/liu003ern tu003cliu003eKen jezelf en inspireer anderenu003c/liu003ernu003c/olu003e

6. Schep de juiste randvoorwaarden in de organisatie

De adviezen hierboven zijn vooral gericht op hoe een leider interacteert met individuen en teams. Maar zoals een Scrum Master helpt met het wegnemen van belemmeringen, is het ook een belangrijke leiderschapstaak om organisatiebelemmeringen weg te nemen.rnrnHet Scrum team wil graag werken aan zaken die de meeste klantwaarde opleveren, maar wordt door ‘bedrijfsregels’ gedwongen om een jaar van tevoren budgetten per project aan te vragen, of eindeloos lange ‘project initiation documents’ op te stellen met daarin al een uitsplitsing van requirements. Dit conflicteert met het Agile gedachtengoed van incrementeel en empirisch werken.rnrnOf teams blijven het maar eng vinden om ‘met de billen bloot te gaan’. Er wordt al een tijdje geroepen dat ‘fouten maken mag’, maar stiekem is er nog best een afrekencultuur.rnrnu003cstrongu003eEen Agile leider schept de randvoorwaarden voor individuen en teams om optimaal te kunnen werken in de organisatie.u003c/strongu003e

Delen