terug naar overzicht

17/02/17

Insight insight

Agile

Saskia Aalberts

+31 35 539 09 09


17/02/17

Zeven tips voor het succesvol laten verlopen van een Agile transitie

Veel Agile transities worden gestart omdat door de Agile methode in te zetten het werk sneller, beter en goedkoper kan worden gedaan. En deze belofte is volledig waar, maar om hier te komen moet de basis van de transitie wel goed zijn. De basis bestaat uit een aantal belangrijke elementen en keuzes die ik graag met jullie wil delen. In deze blog schrijf ik over de eerste keuze die gemaakt moet worden voor een transitie, namelijk: wat is de goede aanpak voor ons?

Tip 1: Kies de goede aanpak

u003cstrongu003eBepaal het doelu003c/strongu003ernVeel bedrijven die Agile willen gaan werken weten niet goed wat het (eind)doel is. Daarom is het belangrijk om over vragen na te denken zoals:rnu003culu003ern tu003cliu003eWaarom willen we dit?u003c/liu003ern tu003cliu003eWaar willen we staan over 5 jaar?u003c/liu003ern tu003cliu003eWat willen we met Agile bereiken?u003c/liu003ern tu003cliu003eHoe willen we als bedrijf zijn?u003c/liu003ern tu003cliu003eWat is het belangrijkste voor ons bedrijf?u003c/liu003ernu003c/ulu003ernAllemaal belangrijke vragen die beantwoord moeten worden voordat de aanpak bepaald wordt.

Hoe gebruiken we de Agile frameworks

Als het doel van de transitie is vastgesteld, moet de belangrijkste keuze gemaakt worden, namelijk het juiste framework (pakket). Agile is een paraplu-begrip dat meerdere frameworks bevat. Deze frameworks hebben ieder een eigen focus, implementatie, waarden en normen. En dat is ook de reden waarom het kiezen van het framework zo’n fundamentele keuze is.rnrnu003cstrongu003eTwee typen frameworksrnu003c/strongu003eAlle Agile frameworks brengen verbeteringen aan in hoe je van een wens tot waarde voor de klanten komt door jouw product, project of bedrijf. Maar we kennen Agile frameworks die een pure procesfocus hebben en frameworks met een teamfocus.rnrnDe frameworks met pure procesfocus zijn vaak wat technischer van aard en schrijven weinig voor op het gebied van ‘een team zijn’, kennisdeling en dergelijke. Deze frameworks beschrijven hoe procesverbetering kan worden bereikt en hoe het moet worden gemanaged. Een populair voorbeeld van zo’n framework is Kanban.  Kanban kan ook zeker leiden tot een beter en meer gefocust team, maar dit is niet de hoofdfocus van het framework.rnrnDe frameworks met teamfocus komen vaak wat ‘boom-knuffelig’ over, maar beschrijven juist de kant van het team zijn. Door een goed team te vormen komt een team vanzelf tot de juiste aanpak en oplossing. Bij deze frameworks zijn er vaak wat meer regels die zorgen voor een beter team en betere kennisdeling. Een populair voorbeeld hiervan is Scrum. Scrum zal zeker veel aanpassingen in je proces doen, maar de hoofdfocus is uiteindelijk het team.rnrnWe zien bij sommige bedrijven dat ze op het team niveau beide frameworks toepassen, maar meestal zie je terecht dat we kiezen voor één van beide frameworks.

Gebruik

De focus van elk framework wordt gebruikt om tot het doel van de transitie te komen, maar dan is het wel belangrijk om een keuze te maken in het gebruik van de frameworks. Er bestaan drie vormen om om te gaan met de verschillende frameworks:rnu003culu003ern tu003cliu003eu003cstrongu003eEén (type) framework voor iedereenu003c/strongu003ernVoor alle deelnemende teams binnen de transitie telt één van beide frameworks als regel. Er is gekozen voor één vorm voor iedereen.u003c/liu003ern tu003cliu003eu003cstrongu003eMeerdere frameworks tegelijk maar op ieder niveau hetzelfdeu003c/strongu003ernVoor alle deelnemende teams binnen de transitie telt één framework, maar we gebuiken bijvoorbeeld een ander framework voor het portfoliomanagementu003c/liu003ern tu003cliu003eu003cstrongu003eMeerdere frameworks op alle niveausu003c/strongu003ernEr bestaat de keuze uit twee of meer frameworks voor alle deelnemende teams. De organisatie legt geen richting of keuze op.u003c/liu003ernu003c/ulu003ernElk van deze vormen heeft zijn eigen voor- en nadelen. Maar de belangrijkste vraag is: wat past wel en wat past niet bij je doel voor jouw product, project en bedrijf. Alleen als je het doel helder hebt, dan kan je het pad zien wat daarnaartoe leidt.

Delen