vx company
menu
sluiten
terug naar overzicht
jeroen van den beld werknemer vx company

Jeroen van den Belt

+31 35 539 09 09


19/11/21

Hoge broncode kwaliteit zorgt voor betere onderhoudbaarheid

Binnen VX Company Applicatiebeheer wordt veel waarde gehecht aan de kwaliteit van de oplossingen die wij bouwen, beheren en doorontwikkelen. Een belangrijk onderdeel daarvan is oog voor kwalitatief goede broncode. Een belangrijk voordeel van kwalitatief goede code is dat deze beter onderhoudbaar en makkelijker uit te breiden is. Dit zorgt ervoor dat sneller (en dus goedkoper) en voorspelbaarder onderhoud uitgevoerd kan worden op de applicaties die wij in beheer hebben. Zowel bij wijzigingen als bij aanpassingen van de applicatie is dit voordeel merkbaar.

Onze eigen ontwikkelstraat

Wij zorgen op verschillende manieren dat de kwaliteit van de oplossingen van hoog niveau blijft. Zo maken wij gebruik van onze eigen – op Microsoft Azure DevOps gebaseerde – ontwikkelstraat: de VX Factory. Deze ontwikkelstraat biedt diverse processen en tools voor het bouwen, beheren en doorontwikkelen van jouw applicaties. Zoals het vastleggen van werk (work items), het borgen van broncode, het uitvoeren van automatische builds, tests en deployments en een set aan standaarden en richtlijnen hieromheen.

Het reviewproces en SonarCloud

Twee belangrijke onderdelen van de VX Factory die wij gebruiken om de kwaliteit te verhogen zijn:
• Het uitvoeren van pull requests en peer reviews.
• Het uitvoeren van de statische code analyse met behulp van SonarCloud.

Pull requests en peer reviews zorgen ervoor dat codewijzigingen altijd door een andere ontwikkelaar in het team worden gecontroleerd, voordat deze worden doorgezet naar de acceptatie of productieomgeving. Met SonarCloud wordt een statische code analyse gedaan, waarbij issues op het gebied van onderhoudbaarheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de code worden gesignaleerd. Eventuele issues kunnen tijdens het review- en pull request proces direct worden opgelost, vóórdat de code wordt uitgerold naar de acceptatie- of productieomgeving.

SonarCloud biedt de mogelijkheid om ‘Quality Gates’ te definiëren, die het minimale kwaliteitsniveau beschrijven waaraan (nieuwe) code moet voldoen. Bijvoorbeeld: “de minimale dekking van unit tests op nieuwe code moet 80% zijn”, “de minimale score voor onderhoudbaarheid moet A zijn”, “de duplicatie in nieuwe code mag maximaal 3% zijn” of “100% van de security hotspots moet gereviewed zijn”. Als aan deze eisen niet wordt voldaan, dan faalt de build en moeten de issues eerst verholpen worden.

Deze ‘Quality Gates’ richten we in overleg met onze klanten in. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige status van een applicatie (wanneer wij een bestaande applicatie in beheer nemen), zodat de kwaliteit bijvoorbeeld minimaal stabiel moet blijven met iedere release.

Beheer van bestaande applicaties

Wij krijgen vaak applicaties in beheer die door anderen zijn ontwikkeld. Natuurlijk is de kwaliteit van de code van deze applicaties niet altijd hetzelfde. Ook tijdens het intakeproces van deze nieuwe applicaties gebruiken wij SonarCloud om een beeld te vormen van de kwaliteit en onderhoudbaarheid van de broncode, zodat wij weten waar de uitdagingen voor het onderhoud liggen en zodat we kunnen bepalen waar extra inspanning in het beheertraject nodig is.

Wil je meer weten over de borging van de kwaliteit van maatwerk applicaties? Of wil je weten hoe we jouw organisatie daar mee kunnen helpen? Laat het weten, we lichten een en ander graag toe. Voor meer informatie over de mogelijkheden kun je contact opnemen met Erwin de Rijk.

Delen

Meer weten over de borging van de kwaliteit van maatwerk applicaties?

Erwin de Rijk, VX Company
Neem contact op met Erwin de Rijk
gang van het kantoor, vx company