vx company
menu
sluiten
terug naar overzicht

31/05/21

Insight insight

Data Integration & Analytics
mark mestrum, vx company

Mark Mestrum

+31 35 539 09 09


31/05/21

Orde scheppen in de data verzameling

Waarschijnlijk heeft jouw organisatie, net zoals heel veel andere, de nodige data verzameld over diverse onderwerpen: processen, transacties, planningen en klanten. Er is een grote kans dat al die data is verzameld via verschillende applicaties en daardoor in meerdere bronnen te vinden is.

Het blijkt vaak lastig die bronnen te integreren en de data te transformeren tot waardevolle inzichten. In deze serie blogs nemen mijn collega’s en ik je mee in hoe VX Company jou helpt om orde te scheppen in jouw data verzameling, zodat je data-gedreven beslissingen kan nemen. Een van de eerste stappen in dit proces is de huidige situatie inventariseren en het toekomstbeeld schetsen. Ik heb in de afbeelding hieronder alvast onze aanpak voor die inventarisatie samengevat.

Voorbereiding

Om te ontdekken hoe we jouw data infrastructuur het best kunnen inrichten, is het allereerst belangrijk om helder te hebben wat je wilt bereiken met jouw data. Jij weet als geen ander welke business vraagstukken je wilt beantwoorden, wat je uit de data verwacht te halen, hoe vaak je die informatie nodig hebt en hoe snel die tot je beschikking moet zijn. Bovendien is het belangrijk te weten wie die data, en de inzichten die eruit voortkomen, gaan gebruiken. Dat zijn belangrijke randvoorwaarden voor het ontwerp van de data infrastructuur. Zorg ervoor dat je samenwerkt met de stakeholders, zodat je een oplossing kan ontwikkelen die voor iedereen werkt en geïntegreerd wordt in huidige werkwijzen. Bepaal de stakeholders door na te gaan op wie de verandering effect heeft en wie samen met jou kritisch kan nadenken over knelpunten in en verbetering van de huidige processen en vervolgstappen. Zij zijn namelijk de sponsoren die gaan helpen de beoogde verandering goed door te voeren in informatieproducten en in werkwijzen.

Workshops

Het doel is om de data in jouw organisatie optimaal te structureren, zodat jij je business kan faciliteren met de juiste informatie op het juiste moment. Daarom is het belangrijk de huidige werkwijzen in jouw organisatie én de specifieke wensen en behoeftes van de stakeholders in kaart te brengen. Bij VX Company Data Integration & Analytics zetten we hier workshops voor in, waarbij iedere workshop een specifiek thema betreft en de belangrijkste stakeholders deelnemen om diverse perspectieven te belichten. Al deze thema’s samen leveren een holistisch beeld van jouw organisatie op, op het gebied van data behoeften. De ‘overall’ thema’s die we bij Data Integration & Analytics aanhouden zijn:

  • Organisatie: de workshop creëert een duidelijk beeld van het werkveld en de primaire processen van de organisatie die gerelateerd zijn aan de doelstelling van het project. Tevens brengen we in kaart hoe dat de data verzameling beïnvloedt en of er nog externe factoren of andere projecten van invloed zijn.
  • Informatiebehoefte: hierbij inventariseren we o.a. wat de algemene doelstellingen van de organisatie zijn, welke informatie en inzichten relevant zijn en welke eigenschappen volgens de verscheidene stakeholders bij de perfecte oplossing horen.
  • Data: in deze workshop onderzoeken we samen met de gebruikers van de data, hoe de infrastructuur eruitziet en welke data in welke bronnen beschikbaar zijn. Tevens komen data-management en beheer van de data aan bod. Wie wordt verantwoordelijk en managet de data en informatieproducten die eruit voortkomen?
  • Analyses: dit thema verheldert de huidige analyse werkwijzen van jouw organisatie en inventariseert de toekomstige, benodigde functionaliteiten.

Hoogstwaarschijnlijk heeft niet iedere workshop dezelfde deelnemers, het is daarom belangrijk de bevindingen gedurende het proces te valideren bij andere stakeholders. Op die manier ga je na of in eerdere sessies vragen zijn ontstaan voor latere workshops of dat nog extra informatie moet worden opgehaald.

Afronding

In iedere workshop zorg je ervoor dat je alle beschikbare en relevante informatie verzamelt en bereik je samen met je stakeholders een gedeelde visie over het betreffende thema. Die gedeelde visie is essentieel, want zo kweek je betrokkenheid, begrip en enthousiasme bij de stakeholders en dat heb je nodig voor succes! Integreer de visie in een concreet, realistisch en relevant plan waarmee je de data infrastructuur op orde brengt, zodat jouw organisatie alle beschikbare bronnen kan exploiteren om jouw vraagstukken te beantwoorden. Heb je nog vragen of kun jij wel wat hulp gebruiken bij het inventariseren van jouw data behoeften? Neem dan vooral contact met ons op!

Delen

Heb je vragen of kun je wel wat hulp gebruiken?

mark mestrum, vx company
Neem contact op met Mark Mestrum
gang van het kantoor, vx company